fbpx Какво е риск мениджмънт? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво е риск мениджмънт?

Риск мениджмънта има една основна цел - да подсигури достатъчно кешов капитал във фирмата за предприемането на потенциално печеливши инвестиции, когато фирмата има нужда от тези средства. (продължение на статията от www.tbmagazine.net/statia/v-trsene-na-investitsionen-kapital.html)

Ще илюстрирам това с пример: Основната дейност на фирма „Алфа” е научно-развойна дейност. Преди две години управлението успешно е интегрирало нов продукт, който позволява производството на газирани напитки в домашни условия. Производството се е разраснало сериозно и сега фирмата изнася главно за Щатите. Производствената база е в България, където се провежда и научно-развойната дейност. Поради това, основната валута на разходите е български лев, докато приходите са главно в щатски долари. Това, което притеснява управлението на фирмата, е левовата равностойност на приходите. Компанията планира сравнително точно очакваните продажби, но приходите е трудно да бъдат определени поради честите промени във валутния курс. Фирмата прогнозира, очаква приходи в размер на 2 млн. лева. Ако долърът падне спрямо лева, приходите съответно ще паднат на 1 млн. лева. Ако пък се покачи, то приходите ще скочат на 3 млн. лева.

Отправна точка на нашия анализ ще бъде да установим точната връзка между инвестиционната дейност на фирмата и нейните приходи. Научно-развойната дейност е ключът към успеха на „Алфа”. Управлението е предвидило, че са необходими 2 млн. лв. за разработката на нов продукт, който фирмата смята, че ще й донесе паричен поток от 1 млн. лв. За съжаление „Алфа” не разполага със сериозна материална база, вече има сериозен дългов товар и не може да набере средства чрез банков кредит. Фирмата няма достъп до капиталовите пазари, тъй като не е акционерно дружество. Единствената опция е вътрешно генерираните средства. С оглед на тези обстоятелства, обменният курс между долара и лева придобива критично значение: ако се запази стабилен, фирмата ще има достатъчно средства да разработи новия си продукт, ако обаче долърът падне спрямо лева, на „Алафа” няма да й достигнат 500 000 лева. В случай на покачване на долара, приходите на фирмата ще надвишат нейните нужди с 2 млн. лв. Как ще измени ситуацията хеджирането?

Да приемем, че фирмата реши да елиминира изцяло валутния риск чрез различни финансови инструменти - да хеджира*

Ако курсът не се промени и остане стабилен, стойността на хеджа няма да се промени - фирмата няма да е нито на печалба, нито на загуба от него. В случай обаче, че долара падне, хеджа ще отчете печалба от един милион лева, която ще компенсира фирмата за загубата й в приходите. Ако доларът се качи, фирмата ще загуби един милион лева от хеджа, но тази загуба ще бъде компенсирана от по-високите й приходи. В резултат фирмата ще може да разработи новия си продукт независимо от движението на валутната двойка. Този силно опростен пример демонстрира есенцията на риск мениджмънта, а имено, че той позволява балансиране на паричните потоци на фирмата. С други думи позволява на фирмата да заема пари на самата себе си.

Основното предизвикателство пред риск мениджъра е да разработи стратегии, който да предпазват фирмата от разнообразните рискове, на които е изложена. Но това не значи, че хеджирането е ръкавица за всяка ръка: в случая на „Алфа” приехме, че инвестиционните нужди на фирмата са независими от валутния курс. Но има много случаи, в които не е така. Да вземем за пример строителната фирма „Бета”. Тя очаква приходи от строителната си дейност в размер на 2 млн. лв. Има проект за изграждане на нов МОЛ в центъра на Пловдив, който ще струва 2 млн. лв. Основният рисков фактор в паричният поток на Бета са цените на имотите. Ако те паднат, приходите ще са едва един милион лева и тя няма да може да осъществи проекта си. В този пример хеджирането вече няма същия ефект както при „Алфа”, напротив, то има обратният ефект. Разликата е в това, че инвестиционните нужди на „Бета” не са независими от цените на имотите: ако цените на имотите паднат, няма да има нужда от капитал за построяването на МОЛ, защото проектът вече няма да е рентабилен.

С други думи: търсенето на инвестиционни средства нараства с цената на имотите

Това илюстрира друг важен момент в успешното управление на риска за една фирма - риск мениджмънта не трябва да цели изцяло премахването на риска. Ако цените на имотите паднат, това ще се отрази на фирмените финанси и нейната стойност, тъй като икономическият сектор, в който фирмата оперира, просто не е толкова атрактивен в момента. Ако управлението на „Бета”, въпреки всичко е решило да елиминира изцяло риска в паричния си поток, то при спад на цените на имотите, фирмата ще има капиталов излишък, който обаче няма да е от полза поради понижената й нужда от инвестиционни средства. В случай на покачване на цените на имотите, Бета пък ще реализира загуби по хеджа и ще има капиталов дефицит, когато всъщност има особена нужда от инвестиционни средства.
Ситуацията се променя, обаче, ако приемем, че освен първия проект, „Бета” планира и построяването на хотелски комплекс извън страната. Така, независимо от цените на имотите в България, тя ще продължи да има нужда от инвестиционен капитал. Тук отново хеджирането ще е от полза за.

Целта на тези примери е да помогне да прецените до каква степен вашата фирма се нуждае от стабилизиране на паричните потоци. Отправна точка на анализа трябва да бъде зависимостта на паричните потоци от инвестиционните нужди на вашата фирма. Но управлението на риска помага на компанията и в много други основни аспекти. Позволява й да използва правилно възможностите, като се явява основен елемент при изготвянето на фирмената стратегия и взимането на инвестиционни решения.

Риск мениджмънт е по-добрият алтернативен подход на „Ден за ден ” мениджмънта, който е сериозен проблем в повечето български организации

Той е основно оръжие в борба с липсата на ликвидност: 99% от предприятията имат сериозни проблеми с намирането на финансиране. Особено при фирми, чиято основна дейност не е свързана с инвестиции в машини и производствена база. В тези случай, подсигуряването на кредит става още по-трудно поради ограничения залог. Като резултат печеливши проекти просто не се предприемат. В дългосрочен план тази липса на капитал оказва сериозно негативно влияние върху стойността на бизнеса и често води до фалит.
Управлението често забравя, че рискът не е само възможност за загуба, той е и пропусната възможност за печалба, която често подценявана, е също толкова пагубна за целите и развитието на бизнеса, колкото самата загуба.

Мениджмънта не може да игнорира управлението на риска. Това не е поредната ненужна глупост, по която да се прахосват пари. Напротив, умелото управлението на риска, е основен фактор за реализиране на възможностите на фирмата и ключ към нейното утвърждаване на пазара и бъдещ успех.

*Хеджиране (от англ. hedge) в икономиката означава операция за намаляване на риска от загуби