fbpx В Еврозоната се забелязва бавно възстановяване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В Еврозоната се забелязва бавно възстановяване

Световната икономика навлиза в ясно очертана, но все пак още бавна, фаза на възстановяване. Според специалистите от Кофас, няколко са факторите, които обясняват този пост-кризисен възход. Те обхващат високите равнища на публичен и частен дълг, динамика на кредитирането от преди кризисните равнища, нови рискове от дефлация в Еврозоната и отслабена дългосрочна увереност сред играчите на пазарите.

Кофас предвижда глобален ръст от 2.8% за 2014 г., което е повече с 0.1 пункта в сравнение с миналата година. Това е първото увеличение от 2010 г. насам, въпреки че нивото им все още остава но-ниско от предкризисното (между 4% и 4.5% през 2006 г. и 2007 г.). Развитите икономики остават основен двигател за това развитие (с 1.6%, което е с 0.3 пункта повече от 2013 г.), докато развиващите се страни регистрират забавяне с еквивалетнто темпо (4.3%, спад от 0.3 пункта). Очаква се през 2015 г. да наблюдаваме ускорение, с глобален ръст от 3.2%.

Оценките на страновите рискове, която Кофас в момента актуализира, са в съответствие с тази динамика на пазарите. Съществена част от променените в позитивна насока оценки са свързани с развитите страни, а при развиващите се това е направено в негативна насока.

Въпреки разочарованията, в еврозоната рисковете се подобряват

След вътрешния шок през първото тримесечие, САЩ имат възможността да постигнат солиден растеж (прогнозата е за 2% през 2014 г.). От своя страна по отношение на възстановяването европейските страни показват различия. Ръстът е по-нисък, в размер на 0.9%, в резултат на по-неблагоприятната перспектива за Германия (1.6%), Франция (0.4%) и Италия (-0.2%). В еврозоната се наблюдава спад в увереността в бизнеса през второто тримесечие, подхранвана от рисковете от дефлация и от геополитическото напрежение покрай Украйна.

В Испания заслужената динамика на възстановяването е потвърдена, с ръст от 1.2% за 2014 г. и 1.7% за 2015 г. Възраждането на вътрешното търсене, подобряването на финансовото състояние на компаниите, динамичния износ и спада в несъстоятелността (с 30% надолу от края на юни за една година) подхранва намаляването на риска в Испания. Тези подобрения накараха Кофас да повиши оценката B с позитивна перспектива до А4.

Оценките А3 за Холандия (0.7% прогноза през 2014 г.) и Белгия (1% прогноза през 2014 г.) сега са придружени от позитивна перспектива. И в двете страни растежът се е завърнал, стимулиран от износа, като наблюдаваме възход на инвестициите и спад на дружествата в несъстоятелност.

Изправени пред предизвикателствата на финансови и политически сътресения, Русия, Турция и Венецуела регистрират спад

Кофас обяви три ключови понижени оценки в отговор на последните промени на политическия и социалния контекст.

Оценката на Русия е понижена на С. Украинската криза определено има негативно влияние върху растежа (прогноза 0% за 2014 г.), главно поради спада в инвестициите и забавяне на потреблението. Още повече инвестиционни трудности вече са осезаеми през 2013 г. и показват липса на доверие в бизнес климата от страна на руските икономически играчи. Големите парични потоци от Русия от 2008 г. насам са доказателство за това. Взет е под внимание и фактът, че руските компании са задлъжнели масово. Компаниите ще бъдат изправени пред сериозни срокове за погасяване в предстоящата година, поради ограничения достъп до пазари, санкциите и спада на рублата.

Оценката на Турция е понижена до B. Въпреки че икономическата активност в страната показва известна устойчивост (3,3% според прогнозата, от 2014 г.), от корпоративна гледна точка, външния дълг остава висок, което увеличава излагането на валутен риск. Лирата се оказа много нестабилна и чувствителна към промени в паричната политика на Фед. Всъщност, опитът на Кофас показва, че плащането при турските компании рязко се влошава. На политическо ниво, възможно е нарастващото напрежение по границите на страната да се отрази на вътрешната стабилност.

Венецуела вече е поставена в категория D. Страната е затънала в рецесия (-2.5%) и хиперинфлация (64% за 2014 г.), подхранвани от недостиг на стоки на фона на политически и социални напрежения. Рискът от национализация и преди всичко, режимът на вноса и контролът на цените, хвърлиха сянка върху трудната бизнес среда за компаниите.