fbpx Златен печат за „Белла България” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Златен печат за „Белла България”

Със златен печат и златна монета бе удостоен хранителният холдинг „Белла България” от Съвета на европейската бизнес общност. Ежегодно организацията отличава обществено признатите представители на българския бизнес и научния и културен елит.

Златен печат получават организациите, прилагащи добрите бизнес практики и с водещо място на икономическата карта на Европа. Той се полага под важни документи в кореспонденцията с институциите в страната и ЕС.

Златната монета е отличието за компаниите с принос към развитието на българската икономика чрез иновативен мениджмънт и утвърдени практики в сферата на социалната отговорност. Иновациите са част от стратегията на „Белла България” за устойчиво бизнес развитие. Създаването и лансирането на нови и оригинални продукти, които носят добавена стойност на потребителите, е постоянен процес за компанията. Типичен пример са т.нар. „удобни продукти” на водещия й бранд BELLA.