fbpx Хранителна банка ще набира годна храна за нуждаещи се | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Хранителна банка ще набира годна храна за нуждаещи се

Българска хранителна банка (БХБ), учредена наскоро от 9 стопански и нестопански организации, сключи дългосрочни споразумения за партньорство с Българска aгенция по безопасност на храните и Societe Generale Експресбанк. БХБ ще работи за набирането на дарена годна и здравословна за потребление храна от търговци, дистрибутори, производители чрез система, гарантираща правилно съхранение, контрол, транспортиране и отчетност. Храната ще се предоставя на организации с работещи програми за хранене, за да достига паралелно до повече хора, които имат нужда от безвъзмездна подкрепа за пълноценно хранене.

Основните задачи на БХБ ще бъде да достига и договаря дарения на хранителни продукти, да осигурява съхранението им, да контролира качеството им и да съдейства през всички фази на достигането на дарената храна до хората в нужда. Българска хранителна банка ще стартира работата си в София, но планира и ще търси ресурси и възможности за създаване на инфраструктура в цялата страна.

Хранителната банка си поставя за цел до 2018 г., да осигурява подпомагане, достигащо системно до 300 000 човека. Реалното стартиране и развитие в оптимален мащаб на дейността на БХБ зависи от осигуряването на инфраструктура, наличие на финансови ресурси, и наличие на организации които могат ежеднеивно да организират предоставянето на храна. Организацията си поставя за цел да стане един от ефективните национални инструмента за ограничаване на глада в България, както и за намаляване на ненужното разхищаване на храна. По света съществуват над 240 такива банки.