fbpx Клошарите са сериозен проблем за бизнеса на екофирмите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Клошарите са сериозен проблем за бизнеса на екофирмите

През 2011 г. клиентите на Екопак декларираха 127 228. тона опаковки, което е 8% повече в сравнение с миналата година, а за рециклиране и оползотворяване компанията е предала 68 496 т. отпадъци от опаковки. Общото рециклирано количество представлява 53,84% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 50 %.
Така, благодарение на клиентите и партньорите си, ЕКОПАК е допринесла за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като е спасила от изсичане 438 061 дървета и спести 68 817 хил. квч. eлектроенергия, 1070 млн. литра питейна вода и 134 хил. куб.м. обем от депата за отпадъци.:

ЕКОПАК се грижи за обслужването на 20 142 цветни контейнера в 95 общини с население 2 790 262 души. От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова и не спират усилията на Екопак да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики. Сериозен проблем обаче са клошарите, които взимат разделените отпадъци от контейнерите и на практика изземат печалбата на дружеството. Според плановете компанията трябва да има 40 до 70% рециклируем материал, а в момента остава една 0 до 5%. За съжаление няма и намеса от страна на държавата, която може да извършва сериозен контрол и така да ограничи нерегламентираното събиране на отпадъци.

През 2011 г. пилотно компанията въведе GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Системата дава информация в реално време за маршрута на движение и графика на всеки един от обслужващите камиони. Така се осъществява пълен контрол на дейността на подизпълнителите по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки в гр.София. През 2012 г. системата беше въведена в Бургас, като предтои да включи и други големи градове.

През 2011 г. продължи и подмяната на контейнерите за стъкло тип „ракла” с тип „иглу”. Анализите на база наблюденията през предходните години доказаха, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.