fbpx Клошарите са сериозен проблем за бизнеса на екофирмите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Клошарите са сериозен проблем за бизнеса на екофирмите

Клошарите са сериозен проблем за бизнеса на екофирмите

През 2011 г. клиентите на Екопак декларираха 127 228. тона опаковки, което е 8% повече в сравнение с миналата година, а за рециклиране и оползотворяване компанията е предала 68 496 т. отпадъци от опаковки. Общото рециклирано количество представлява 53,84% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 50 %.
Така, благодарение на клиентите и партньорите си, ЕКОПАК е допринесла за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като е спасила от изсичане 438 061 дървета и спести 68 817 хил. квч. eлектроенергия, 1070 млн. литра питейна вода и 134 хил. куб.м. обем от депата за отпадъци.:

ЕКОПАК се грижи за обслужването на 20 142 цветни контейнера в 95 общини с население 2 790 262 души. От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова и не спират усилията на Екопак да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики. Сериозен проблем обаче са клошарите, които взимат разделените отпадъци от контейнерите и на практика изземат печалбата на дружеството. Според плановете компанията трябва да има 40 до 70% рециклируем материал, а в момента остава една 0 до 5%. За съжаление няма и намеса от страна на държавата, която може да извършва сериозен контрол и така да ограничи нерегламентираното събиране на отпадъци.

През 2011 г. пилотно компанията въведе GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Системата дава информация в реално време за маршрута на движение и графика на всеки един от обслужващите камиони. Така се осъществява пълен контрол на дейността на подизпълнителите по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки в гр.София. През 2012 г. системата беше въведена в Бургас, като предтои да включи и други големи градове.

През 2011 г. продължи и подмяната на контейнерите за стъкло тип „ракла” с тип „иглу”. Анализите на база наблюденията през предходните години доказаха, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.

facebook коментари