fbpx Кои са петте водещи компетенции на предприемачите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кои са петте водещи компетенции на предприемачите?

Анализ на профилите на 800 предприемачи с патентования инструмент за оценка на екипи E2Talent® на EIT InnoEnergy показва, че успешните предприемачи имат 5 водещи компетенции, които ги обединяват. Това са: стремежа към постижения, въздействие и влияние, склонност към поемане на риск, поемането на контрол и работата в екип. Изследването фокусирано върху компетенциите на енергийните предрепиемачи, проведено в партньорство с ESADE Business School, е първото по рода си и цели да подпомогне взимаето на бизнес решения на високо ниво.

Това стана известно по време на The Business Booster, събитие за предприемачи, което се което се проведе в Париж. А данните представи Европейската организация в подкрепа на устойчивата енергия EIT InnoEnergy, подкрепена от  Европейския институт за иновации и технологии.

Анализът показва, че няма особени разлики между резултатите на мъжете и жените предприемачи в сферата на чистата енергия, които са взели участие в изследването. Въпреки това само 10% от участниците са жени, което допълнително повдига въпроса какви са бариерите пред жените предприемачи в сферата.
Резултатите при тях са по-високи в категория трансформационно лидерство, въпреки че те се чувстват по-малко уверени в областта на предриемаческата самоефектиност в сравнение с мъжете.  Дамите са също по-уверени в мениджърските си умения, но имат по-малка увереност във финансовата си експертиза.

Елена Бу, директор иновации в EIT InnoEnergy споделя: “ Правилният екип с правилната динамика е в основата на успеха на предприемачите и стартъпите. Използвахме нашата системата E2Talent® за да помогнем да хиляди енергийни стартъпи да създадат допълващи се екипи, които ще ускорят енергийния преход. Информацията, която събрахме по време на проучването, ни позволи да споделим вълнуващите данни по време на The Business Booster и да покажем какви точно умения стоят зад един успешен предприемач.“

В заключение тя казва: “Радвам се, че данните показват че няма особени разлики между жените и мъжете предприемачи, или пък между предприемачите от различни части на Европа. Тези резултати показват, че кръгът от хора, които могат да окажат влияние върху енергийната среда, е голям.”