Компаниите разчитат на интелигентните технологии за дигиталната трансформация

Интелигентните технологии са решаващи за дигиталната трансформация в предприятията. Проучването на Forrester, организирано от SAP, разкрива, че близо 93% от компаниите единодушно разглеждат иновативните технологии като ключ към успешната дигитална трансформация в своите предприятия. При избора на компании, които да бъдат включени в проучването, са следвани два основни критерия: да са в активен процес на дигитална трансформация и да са внедрили поне две иновативни технологии като machine learning, Internet of Things (IoT), изкуствен интелект (AI), блокчейн технологии и добавена или виртуална реалност.
Според проучването компаниите, които търсят конкурентни предимства, извеждат на преден план използването на иновативни технологии. Такива компании или вече са внедрили, или са в процес на внедряване на иновативни технологии по пътя на дигиталната си трансформация:

• IoT: 92%
• AI: 78%
• Machine learning: 77%
• Добавена/Виртуална реалност: 70%
• Блокчейн технологии: 68%

Докато дигиталната трансформация продължава да бъде приоритет, компаниите все повече оптимизират съществуващи процеси, за да увеличат ефективността си, разширяват процеси, за да създадат нова стойност на продуктите си и преобразуват бизнес модели, за да генерират нови потоци от приходи. Оказва се, че 92% от компаниите имат голям интерес към платформите, които обединяват данни, събрани и използвани от интелигентните технологии и бизнес процеси.
Според резултатите, различните индустрии имат специфични приоритети и използват множество интелигентни технологии, в зависимост от нивото им на дигитална зрялост и конкретните им  бизнес цели. Пример за това са малките производители, чиято основна цел е да внедрят или да разширят използването на предсказуема поддръжка. В сравнение с тях, търговците на дребно са фокусирани върху използването на Big Data и инструменти за прогнозни анализи, за да взимат решения за асортимента, който предлагат. Компаниите за комунални услуги пък организират дигитални заседателни зали, в които ръководствата могат да виждат капацитета и темповете на ефективност на организациите си в реално време.
Ирфан Кан, президент на подразделението Платформи и технологии на SAP и на Глобалните операции с клиенти, сподели: „Партнирайки си с Forrester в това проучване за интелигентните предприятия, успяхме да разкрием някои от възможностите и предизвикателствата, свързани с внедряването на нови технологии. Проучването показа, че в търсенето на конкурентни предимства, компаниите слагат приоритет върху иновативните технологии. Виждаме, че все повече бизнеси използват IoT, AI, разширена реалност, ML, и блокчейн технологии, за да подобрят процесите си, да стимулират иновациите и да изпълнят целите на дигитална трансформация.“
Интелигентните предприятия печелят в дигиталната ера. Едно интелигентно предприятие е организация, която свърза хора, процеси, данни и технологии, за да ускори дигиталната трансформация, тоест „да постигнеш повече с по-малко усилия, да повишиш ангажираността на клиентите си, да създадеш нови потоци от приходи“.