fbpx Електронен обмен на данни при акцизни стоки от 1 април | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Електронен обмен на данни при акцизни стоки от 1 април

Електронен обмен на данни при акцизни стоки от 1 април

етикети

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове от 1 април 2010 г. ще влезе в действие фаза 2 на система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS).
С влизането й в експлоатация, сегашната процедура при движение на акцизни стоки под режим отложеното плащане на акциз в рамките на ЕС ще бъде заменено с електронен обмен на данни. Компютъризирането на придружителните административни документи е основната цел на EMCS, като по този начин ще се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез опростяване на вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и ще даде възможност за осъществяване на контрол върху този процес в реално време.

В сравнение със сега действащата хартиена процедура, новата система ще осигури електронния обмен и валидацията на електронния административен документ, както и електронното приключване на движението. Системата е важна за развитието търговиите с алкохол, цигари, петролни продукти.

В съответствие със сега действащата процедура при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз стоките се съпровождат от придружителен административен документ, който се издава от изпращача. Получателят заверява екземпляр 3 на придружителния административен документ и го връща на изпращача за приключване на движението. Компютъризирането на придружителнните административни документи е основната цел на /ЕMCS/. При EMCS движението на акцизни стоки ще се удостоверява посредством последователни състояния на електронен административен документ (е-АД) от издаването му от изпращача до потвърждаване на получаването от получателя. Е-АД ще се подава електронно от изпращача и ще се валидира от държавата членка на изпращане. Е-АД ще се предава електронно на държавата-членка на получаване за да бъде изпратен на получателя. При получаване на стоките получателят ще подава „потвърждение за получаване”.
Задължително обаче търговецът получател и търговецът изпращач трябва да са регистрирани в Системата за обмен на акцизни данни от съответни администрации на страните-членки.
EMCS се отнася само за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ. Тя обаче не обхваща движенията на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на общността с опростен придружителен документ.
 

Предимства
- за икономическите оператори - бързо приключване на движението
- за администрациите на държавите-членки - контрол в реално време на движенията под режим отложено плащане на акциз

 

Facebook коментари