fbpx Компенсации за 1.5 млрд. лв. до края на м. март 2022 г. заради високите енергийни цени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компенсации за 1.5 млрд. лв. до края на м. март 2022 г. заради високите енергийни цени

Компенсации на обща стойност 1.5 млрд. лв., които да действат до края на м. март 2022 г. предлага Министерството на енергетиката в защита на потребителите от високите енергийни цени. Предложението беше представено пред медиите от министъра на енергетиката Александър Николов.

Планирано е новите мерки, които надграждат програмата на служебното правителство за компенсиране на бизнеса, да обхващат също и потребителите на природен газ на битовия пазар, както и електроразпределителните дружества за технологичните им разходи. Предстои Министерският съвет да вземе решение за мерките и те да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия.

Програмата за компенсации е доразработена по начин, който осигурява възможно най-широк социален ефект от прилагането й, запазване на конкурентоспособността на икономиката и възможности за бъдещ растеж, каза министър Николов.

Компенсациите за бизнеса за м. декември се изчисляват като 75% от разликата между базовата цена 185.59 лв/мвтч и реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец, но не повече от 30% от реалната борсова цена за м. юли 2021 г. Този вид подпомагане на бизнеса е на обща стойност около 940 млн. лв. до края на периода.

Схемата за подпомагане на мрежовите оператори за технологичните им разходи е на обща стойност 350 млн. лв. По думите на министър Николов, това ще предотврати натрупването на допълнителен дефицит в системата, който иначе би трябвало да бъде платен от всички потребители.

Потребителите на природен газ на регулирания пазар ще бъдат компенсирани с общо 200 млн. лв.

Финансовият източник за тези компенсации са приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система“, държавните енергийни дружества под шапката на БЕХ, както и Държавният бюджет. Министър Николов направи изричната уговорка, че средства от държавния бюджет ще се ползват само в краен случай, като последна възможност.

Предложените мерки целят да осигурят прозрачност, предвидимост и яснота за разходите на участниците в системата, както и да съдействат за устойчиво развитие и балансиране на енергийния отрасъл.

Успоредно с разработването на механизми за компенсиране, екипът на Министерството на енергетиката работи активно и по стратегически задачи. Очакваме от следващата година в България да заработи мощност за производство на минимум 1 гигават соларни панели, съобщи министър Николов. Проучват се и възможностите за изграждане на завод за съхранение на електроенергия. Министерството планира и мерки за улесняване на административните процедури при изграждане на ВЕИ мощности за собствени нужди. Това са реални стъпки, които ще съдействат за изпълнение на амбициозните цели за декарбонизация на българската енергетика в съответствие с приоритетите на европейската Зелена сделка.