fbpx ЦИЕ ще отчете по-добър растеж през тази година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЦИЕ ще отчете по-добър растеж през тази година

Централна и Източна Европа ще отчете по-добър растеж през тази година в сравнение с 2012 г. Това е един от основните изводи в последния тримесечен анализ за страните от Централна и Източна Европа, подготвен от отдел „Икономически и финансови проучвания“ на УниКредит.
Икономистите на УниКредит прогнозират ръст на БВП от 2.9% за Централна и Източна Европа през 2013 г. и 3.4% през 2014 г. За изминалата година очакванията са регионът да се отчете с 2.5% повишение на икономиката.

За разлика от началото на миналата година страните от ЦИЕ започват 2013 г. с много по-малко финансово напрежение и не толкова строга парична политика в повечето страни в региона. С времето това трябва да бъде основата на подобрено представяне по отношение на ръста.
Инфлацията в много страни от Централна и Източна Европа отбелязваше понижение през последните 2-3 месеца, като тази тенденция се очаква да се задържи през следващите тримесечия. Тази тенденция идва след продължителен период на по-висока инфлация в много страни, което се дължеше на валутната нестабилност, повишаващите се цени на електроенергията и на някои храни. Валутите обаче са стабилни в региона през последните тримесечия, както и цените на петрола. Цените на храните може да достигнат по-високи нива, но те са лесно управляеми. Това не само поддържа ниски стойности за по-дълго време, а и би трябвало да помогне за повишаването на реалната покупателна способност на потребителите.