fbpx Представиха първи пътеводител за Източни Родопи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представиха първи пътеводител за Източни Родопи

Представиха първи пътеводител за Източни Родопи

В рамките на изложението „Ваканция и СПА експо“ бе представен първия туристически пътеводител за Източните Родопи. Изданието на български и английски език е финансирано от българо-холандския проект „Новото тракийско злато“, който подкрепя устойчивото развитие на Източните Родопи и стимулира развитието на екотуризма и биоземеделието. Проектът се финансира от Националната пощенска лотария на Холандия и се изпълнява от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, в партньорство с български организации. 

Проектът „Новото тракийско злато” съчетава в интегриран подход работата по три компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Основната цел е създаване на нови икономически алтернативи за района, намаляване на обезлюдяването, повишаване на жизнения стандарт на населението и стимулиране на производството на качествена храна. Обхванати са пет общини в Източните Родопи – Маджарово, Кърджали, Ивайловград, Крумовград и Стамболово.
Акцентът е поставен върху възможността в Източните Родопи, освен златни тракийски съкровища, да се открият природа и икономически потенциал, които да превърнат района в неповторима екодестинация. Изследвания показват, че нагласите в потребителите на туристически продукт в световен мащаб се променят в посока повишаване на изискванията към автентичността на изживяването, към качеството на обслужване, околната среда, спокойната, разнообразна и атрактивна почивка. Ще бъде създадена мрежа от местни предприемачи, които предлагат качествени туристически услуги.