Кой може да се възползва от кредитиране от MKB Unionbank по европроекти?

Кредитите, които банката отпуска, позволяват финансиране на нуждите на една фирмата на всеки етап от участие в Оперативната програма: финансира се планираната инвестиция , включително собственото участие на фирмата, дължим ДДС по проектите, който не се подпомага от Европейските програми.

Малки и средни предприятия, земеделски производители, големи корпоративни клиенти, общини могат да кандидатстват за отпускане на кредити. В MKB Unionbank работи специализиран отдел „Европейски програми”, който съдейства на клиентите във всеки етап от проектния цикъл – от консултация коя е най-подходящата за вашия бизнес програма , през срокове и условия за кандидатстване, свързване с подходяща консултантска организация, разработваща проектни предложения, необходими действия по одобрение и изпълнение на съответния проект, до необходимите банкови услуги за изпълнение на проекта, съобразени с конкретния клиент и неговата проектна идея.

Предвид възможността за кандидатстване по Европейските програми от фирми без бизнес и кредитна история, MKB Unionbank предлага гъвкави схеми за финансиране, напр. на база предоставени обезпечения от трети лица, различни от кредитополучателя.

За контакти:
Отдел „Европейски програми”
Тел. 02/9153218
e-mail: evroprogrami@unionbank.bg
www.unionbank.bg
 

Facebook comments