fbpx Кредитиране за микрофирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кредитиране за микрофирми

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) към Българска банка за развитие договори гаранционна линия на стойност 2.6 млн. лева в полза на българските микро предприятия. Гаранцията е предоставена от Европейската Комисия под егидата на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, управляван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Договорената гаранционна линия ще улесни достъпа до финансиране на бългаски микрофирми с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро. Приоритетно ще се финансират самонаети лица, еднолични търговци и микро стартиращи фирми, които нямат достъп до кредитиране от търговските банки. Максималният размер на финансиране за микрофирма е до 25 000 евро.

Това е второто споразумение, което дъщерното дружество на Българска банка за развитие и ЕИФ подписват. През 2011 г. МФИ ДЖОБС получи кредитна линия в размер на 6 млн. евро от фонда. Със средствата микрофинансираща институция е отпуснала над 160 броя кредити и лизинги на микрофирми на обща стойност над 4,5 млн. лв.