fbpx Лек оптимизъм при търговията на дребно в следващите 6 месеца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лек оптимизъм при търговията на дребно в следващите 6 месеца

Поради по-неблагоприятното положение във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги се е понижил общият показател на бизнес климата с 3.3 % през август спрямо юли. Това показват данните на Националния статистически институт.
Анкетата отчита и намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от промишлените предприемачи като пречка за развитието на бизнеса им. Относно продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В сравнение с юли съставният показател „бизнес климат в строителството” спада с 6.9 % най-вече заради песимизмът в очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, като и очакванията им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също в посока на намаление.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла, като през август се засилва и отрицателното влияние на фактора „недостатъчно търсене”. По отношение на продажните цени в бранша преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

При търговията бизнес климатът се понижава с 1.7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни. Лек оптимизъм е регистриран и в прогнозите по отношение на поръчките към доставчиците и обема на продажбите за следващите три месеца.
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.