fbpx Лек спад в безработицата през април | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лек спад в безработицата през април

Лек спад в безработицата през април

Безработица през април е намаляла с 0.2% спрямо март. Това съобщи Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 380 485 безработни. Те намаляват с 8 038 спрямо преходния месец.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да е под влиянието на сезонния фактор. Запазва се тенденцията на нарастване на броя на започналите работа на първичния пазар. През месец април нарастват значително постъпилите на работа по програми за заетост и насърчителни мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. Допълнително през април са включени в субсидирана заетост около 3 000 безработни лица с отпуснатите средства от държавния бюджет.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 45 673. Частният сектор е освободил 36.9% от новорегистрираните безработни или 16 841 лица. Делът му намалява значително в сравнение с март – със 7.8 на сто.

На работа са постъпили 32 528 безработни, с 11 595 лица повече спрямо предходния месец, основно поради увеличението на постъпилите на работа безработни по програми за заетост и насърчителни мерки за заетост от ЗНЗ, а така също и на първичния пазар.

На първичния пазар са започнали работа 20 521 безработни, които нарастват с 4 122 в сравнение с март.

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и програми за заетост са постъпили на работа 9 600 лица. Те са с 5 309 повече спрямо март.

По насърчителни мерки са започнали работа 2 407 лица, с 2 164 лица повече от март.

В бюрата по труда са заявени 16 790 работни места, с 354 повече от март. Преобладаващата част от местата (11 750) са обявени от частния сектор, което представлява 70.0% от общо обявените.

През април 2013 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени основно от сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (3 317), от хотелиерството и ресторантьорството (3 254), от търговията (2 251), от селското и горското стопанство (1 713), от строителството (1 227), от транспорта (1 021), от държавното управление (949) и други. Най-много се увеличават местата през месеца в хотелиерството и ресторантьорството (с 1597), в строителството (с 347) и в търговията (с 312). Местата, заявени от селското и горското стопанство намаляват най-много – с 1029, следват преработващата промишленост (с 621), хуманно здравеопазване и социални работи (със 140) и други.

Facebook коментари