fbpx Лек спад в обявите за работа през юни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Лек спад в обявите за работа през юни

Обявите за работа през юни са спаднали с 4% спрямо предходния месец май, когато JobTiger отчете рекорден брой нови предложения. Общият брой обяви за работа през юни надхвърля 50 000, като се е увеличил с 67% на годишна база. Вижте още какво показват сравненията на данните за година назад, както и по отрасли.

Търсене на кадри по сектори

За пръв път от началото на годината има спад на новите предложения в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. Всеки месец, от началото на пандемията досега, се наблюдава двуцифрен ръст на обявите в този отрасъл, но през юни те са намалели с 13% спрямо май.

Останалите сектори с отчетен спад през юни са: „Търговия и продажби“ (-7%), „Маркетинг и реклама“ (-6%), „Здравеопазване и фармация“ (-5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-4%) и „Производство“ (-2%).

Не всички отрасли отчитат спад на обявите. За „Административни дейности“ броят им е нараснал с 4% на месечна база. Ръст от 2% се наблюдава и във всеки от секторите „ИТ“, „Строителство“ и „Логистика и транспорт“.

Дялово разпределение по сектори

През юни не се забелязват съществени промени по този критерий. Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно с 22% и 20% от общия брой обяви. След тях са секторите „Производство“ (15%)  „ИТ“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,2%), „Маркетинг и реклама“ (2,8%) и „Изкуство“ (1%).

Сравнение на обявите на годишна база

Ако вземем за началото на отчетния период юни 2020 г. се наблюдава двуцифрен ръст във всички сектори, в някои от тях той е дори трицифрен. Най-осезаемо е увлечението в сектора „ИТ“, където броят на предложенията за работа е нараснал с цели 110% спрямо юни 2020 г.  От началото на пандемията „ИТ“ бе сред най-стабилните сектори, като имаше спад на търсенето на нови кадри в него единствено през месеците на втория локдаун (ноември и декември 2020 г.), когато негативно бяха повлияни и всички останали отрасли.

Втори и трети по ръст са секторите „Логистика и транспорт“ и „Производство“, в които за една година обявите са нараснали почти двойно, съответно с 96% и 91%. Следват секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (90%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (83%),  „Търговия и продажби“ (78%), „Маркетинг и реклама“ (74,3%), „Административни дейности“ (73,9%), „Изкуство“ (61%), „Строителство“ (35%) и „Здравеопазване и фармация“ (15%).