fbpx Министърът на туризма обсъди с бранша критериите за отпускане на помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Министърът на туризма обсъди с бранша критериите за отпускане на помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти

Водеща снимка
Да

Министърът на туризма обсъди с бранша критериите за отпускане на помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с ръководители и представители на браншови организации, на която бяха обсъдени критериите за безвъзмездната помощ за туроператори и турагенти от 10 млн. лв. В дискусията участваха Илияна Илиева, ръководител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката - Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, отпускаща сумата, БАТА, АБТТА, Сдружение „Туризъм“, Обединение „Бъдеще за туризма“ и Българската асоциация „Изходящ туризъм“.

Директен бенефициент по средствата е Министерството на туризма, а крайни получатели туроператори и туристически агенти, регистрирани по Закона за туризма. 

Министерството на туризма ще провежда схемата за набиране на заявленията за подпомагане. Те ще се подават само по електронен път. Броят на изискваните декларации е силно редуциран, останали са само тези, които са задължителни и произтичат от съответното законодателство. Други справки и проверки ще се извършват по служебен път, се посочва в критериите.

Двете страни постигнаха договореност средствата да се разпределят пропорционално на общия оборот през 2019 г. на допуснатите кандидати. До дни те ще бъдат одобрени от Управляващият орган и от Комитета по наблюдение по програмата, а през септември ще започне отпускането на сумите. Заявления ще се приемат в рамките на 5 дни. Комисия ще извърши подбора, оценките и класирането на кандидатите. 

Това няма да е единствената схема в подкрепа на бранша, увери министърът на туризма. Тя обеща да направи всичко възможно да положи усилия да бъдат намерени средства за дофинансиране по схемата чрез новите мерки на Министерството на икономиката в подкрепа на малките и средните предприятия, както и през националния бюджет. За това потвърди и Илияна Илиева от Управляващия орган на програмата.

Бизнесът настоя също мярката на правителството за туризма 80:20 да се трансформира до 80:0, за да се подпомогне още повече най-пострадалият от пандемията икономически сектор.

На институционалната интернет страница на МТ https://www.tourism.government.bg/ ще се публикува актуална информация по процедурата, за да улеснят максимално туроператорите и турагентите.