fbpx Туризмът е достойна кауза за всяко правителство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Поли Карастоянова, изп. директор на Национален борд по туризъм

Туризмът е достойна кауза за всяко правителство

За туризъм са изписани и изговорени милиони думи. И като че ли все у нас нещата не се случват както трябва. Значи, че все още нещо липсва, след като за 20 извървени години по нов бизнес модел, не можем да се похвалим с истински стоен туристически продукт, въпреки изключителните природни и културни дадености, които има България. Какви стъпки да се предприемат, попитахме г-жа Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм.

Г-жо Карастоянова, кое е хубавото, което се случи през 2010г. в българския туризъм?
- Отива си една година, в която към всяко усилие трябва да се отнасяме с уважение. Бяхме пощадени от природните бедствия, които се случваха на толкова места по света и успяхме да се задържим в периферията на финансово-икономическата криза. България беше спокойна и може би благословена с откритието на частици от мощите на Св. Йоан Кръстител... Надявам се, че можем да оценим това, което имаме!

Защо още не успяваме да изведем туризма на това ниво на печеливш национален продукт, на който би трявало да бъде?
- Tуризмът се управлява с последователна държавна политика, огромен финансов ресурс и много всеотдайност. У нас тези предпоставки липсват, а туризмът е достойна кауза за всяко правителство. Едва след като е създадена стабилна основа, започва процесът на надграждане – имидж, маркетинг, рекламна политика и послания.

Защо 20 години се говори, че трябва модерен Закон за туризма и в същото време не се създава? За да не се прави нищо, значи нечии интереси се накърняват? Кои са те?
- Преди всичко е необходимо осъзнаване, че държавата е собственик на природното и културно-историческо наследство, което е най-ценната атракция в туризма. Нужен е модерен Закон за туризма, като инструментариум за осъществяване на политиката. След това осигуряване на финансов ресурс, създаване на дългосрочна стратегия за развитие на туризма. Ясно дефиниране на основни туристически региони, продукти и пазари. Създаване и налагане на туристически бранд на България. Едва тогава следват маркетинговите и рекламни планове, кампании, филми, брошури, клипове... Посредствеността е най-големият враг на българския туризъм.

Какво липсва на националната ни реклама все още?
- Развитието на рекламата през последните години наподобява един „омагьосан кръг”, в който неправилните решения водят до погрешни действия, подплатени с неефективно изхарчени пари, последвани от безрезултатни изводи и отново неправилни решения ... „Кръгът” се стеснява, приходите от туризъм намаляват, имиджа на страната се влошава, а това е една изключително тревожна тенденция!

Какви резултати очаквате от рекламните клиповете, които се създадоха за реклама на България?
- За съжаление в икономиката принципа „колкото повече - толкова повече” не води до сериозни резултати.

Вие коментирате, че секторът са нуждае от „оздравяване и преструктуриране”. Какво по-точно имате предвид?
- Има международен опит в туризма, от който можем да вземем знание, практики и поуки. У нас секторът се нуждае от оздравяване и преструктуриране, от анализ и реална оценка на потенциала, от коректно поставени цели и тяхното безусловно изпълнение. За мен най-важният въпрос е: „Какво е мястото на туризма в БВП на България днес и към какво се стремим след 10 години?”.

Какво влияние ще окаже увеличаването на ДДС за настаняване на туризма като цяло и на туроператорите? Как ще оперират те?
- Промяната на всеки данък е обезпокоителна за инвеститорите. Редно е да спре това двулично говорене за диференцираната ставка и как това „облагодетелства” сектора. Това решение не е каприз, а има сериозни финансово-икономически аргументи. Туризмът е експортна индустрия и осъществява т.нар. „износ на място”. Туризмът има мултиплициращ положителен ефект и стимулира развитието на други сектори в националната икономика. Полезно е да сравняваме политиката си в това отношение със страни като Кипър, Италия, Франция, където размера на ДДС между 4 – 7%. Това е неправилно решение, което не отчита потенциала и ползите от развитието на българския туризъм.

Какви са плановете на Националният борд по туризъм за следващата година?

- Националният борд по туризъм ще търси възможности за разширяване на платформата на представителност на организацията. За нас през 2011г. е важно да работим като „think-tank” за обмен на идеи и изработване на цялостни модели за решаване на различни проблеми на туристическия бизнес, съвместно с наши партньори от водещи международни консултантски компании.

Какъв зимен сезон можем да очакваме?
- Да си пожелаем много сняг и една истинска зимна приказка!