доц. Стефан Петранов автор на книгата “Инвестиции”

Има ли капиталови пазари днес?

Когато преди две години именно кризата първо се разгоря на капиталовите пазари, за средно статистическите фирми и индивиди живота продължаваше. И изведнъж преди година всичко придоби застрашителни размери и последствия, които днес всички преживяват. В това време доц. Стефан Петранов написа книгата си “Инвестиции”, която именно разкрива как капиталовите пазари оперират и какви са механизмите на функциониране.
Както той казва, това състояние днес е временно и според някои експерти сега е моментът да се купуват активи, заради ниските цени. Хубавото е, че българските инвеститори вече имат достъп и до световните пазари, което разширява възможностите. На българският капиталов пазар има няколко направления, по които трябва да се работи. Едно от тях е довършване прилагането на европейската директива в нормативната база по отношение на надзора – трябва да се опрадели, коя ще е наблюдаващата институция. Заедно с това трябва да се търсят начини за привличане на повече емитенти.