Има ли капиталови пазари днес?

доц. Стефан Петранов автор на книгата “Инвестиции”

Има ли капиталови пазари днес?

Когато преди две години именно кризата първо се разгоря на капиталовите пазари, за средно статистическите фирми и индивиди живота продължаваше. И изведнъж преди година всичко придоби застрашителни размери и последствия, които днес всички преживяват. В това време доц. Стефан Петранов написа книгата си “Инвестиции”, която именно разкрива как капиталовите пазари оперират и какви са механизмите на функциониране.
Както той казва, това състояние днес е временно и според някои експерти сега е моментът да се купуват активи, заради ниските цени. Хубавото е, че българските инвеститори вече имат достъп и до световните пазари, което разширява възможностите. На българският капиталов пазар има няколко направления, по които трябва да се работи. Едно от тях е довършване прилагането на европейската директива в нормативната база по отношение на надзора – трябва да се опрадели, коя ще е наблюдаващата институция. Заедно с това трябва да се търсят начини за привличане на повече емитенти.

Facebook коментари