fbpx Може да изгубим евросредства за земеделие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Може да изгубим евросредства за земеделие

Има риск България да загуби близо 2 млрд. лева европейски средства за земеделие, съобщи министърът на земеделието в служебното правителство Васил Грудев. Част от парите са вече разплатени през 2013 г. от бюджета, останалите са за проекти по Програмата за селските райони, които трябва да бъдат усвоени до края на годината.

Проектите, неразписани от предишния директор на фонд "Земеделие", станали популярни като "отлежаващи на диванчето в кабинета му", са сериозен проблем пред новото ръководство.

“В момента има един много сериозен проблем с тези проекти, че те вече не са допустими така, както се полага по регламент”, коментира той.

Търси се начин за преразглеждане на проектите, но процедурата е с неясен успех. Васил Грудев вижда и още рискове: “Имаме още около 330 милиона за изплащане само до края на годината. Ние и да ги разплатим, каквото и да разплатим, ще бъде загубено като средства.

След две провалени процедури в ход е трета - за избор на сертифициращ орган на разплащателната агенция. Днес Грудев обяви, че е получил отсрочка до януари за този избор, в противен случай ще загубим още милиард и половина.

“Година и половина не можем да изберем сертифициращ орган на разплащателната агенция и поставяме под въпрос милиард и шестотин и петдесет милиона лева”.

Министърът отказа да отговори на въпрос ще поиска ли смяна на сегашния директор на Фонд "Земеделие" Атанас Добрев, който беше назначен десет дни преди оставката на предишното правителство.

Васил Грудев представи екипа си от заместник-министри и приоритетите по време на мандата си. „Екипът ми е компактен, но е съставен така, че да се вмести във визията ми за интензивен диалог с европейските институции, предвид на основните приоритети, които си поставям”, заяви той при представянето на заместник-министрите, с които ще работи в рамките на служебното правителство.

Министърът очерта основните акценти в програмата си, сред които водещ евъзстановяването на активния и постоянен диалог с Европейска комисия. „За мен е неоспорима и ясна констатацията, че развитието на земеделието в България е неразривно свързано с интеграцията в обединена Европа и вписването в Общата селскостопанска политика. Затова екипът има приоритетна задача динамично и в бързи срокове да ускори работата по Програмата за развитието на селските райони за новия период, както и балансираното подпомагане на земеделския сектор по ОСП по първи стълб, в т.ч. по обвързаните плащания”, посочи министърът.

Той припомни, че в това отношение има много за наваксване поради изоставане спрямо останалите държави-членки, което налага изключително сериозен дебат с ЕК по ПРСР 2014-2020 и по Програма за морско дело и рибарство, която има не по-малко значение, макар и с по-малък обхват и финансов инструментариум. В рамките на тези приоритети министърът акцентира, че успоредно започва работа по нормативната база за прилагането на програмите и подготовката на институциите за администрирането им, посочи министърът.

Трети основен аспект в работата на служебния мандат е да бъдат разрешени спорните въпроси по прилагането на сега действащата програма. Същевременно министър Грудев подчерта, че сектор земеделие е много динамичен и всеки ден възникват ситуации, които изискват незабавно реагиране, към което служебният кабинет ще се отнася с необходимата взискателност и отговорност.

Увеличаване площта на защитните гори, очерта като важен приоритет зам.-министърдоц. Георги Костов. Той посочи, че защитните гори имат много важно значение предвид на интензивните промени в климата. С тяхното увеличаване ще се намали вредното въздействие на водите, което е особено актуален проблем пред страната, посочи още доц. Костов.  

Зам.-министър Марина Бракалова посочи, че изключителен приоритет в работата й ще бъде ускоряване на прилагане на ПРСР 2014-2020. Тя е експерт с широк и специфичен опит в областта на разработването на стратегии за интегрирано регионално развитие, както и в европейската селска мрежа.

До края на деня директорът на Агенцията по горите Григор Гогов ще бъде освободен от поста си. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Костов.

Причините са недостатъчен контрол в системата на горите и опорочени процедури при назначаване на директорите на природните паркове у нас.