fbpx На първо място сме по бизнес климат в Европа за 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На първо място сме по бизнес климат в Европа за 2012 г.

На първо място сме по бизнес климат в Европа за 2012 г.

България заема първо място в Европа по състояние на бизнес климата за 2012 г. Това показва изследване на Eurochambers – европейската асоциация на търговско-промишлените палати и най-представителната организация на бизнеса на Стария континент. Изследването се базира на анкети сред членовете на асоциацията, които споделят очакванията си за развитието на техния бизнес.

На първо място по бизнес климат (Business Confidence) е България, следвана от Швеция,Турция, Румъния, Белгия, Малта и Великобритания. Държавите с най-лош бизнес климат според изследването са Гърция, Дания, Австрия, Испания и Португалия. Позитивните очаквания за развитие на бизнеса в България през 2012 г. са 48,2 процентни пункта за индустриалния сектор и 46,9 процентни пункта за сектора на услугите. Постигнатият успех от нашата страна е на фона на значителното влошаване в общия показател в Европа.
По показателя очаквания за общия оборот (Total Turnover Expectations) страната ни заема трето място след Полша и Турция. По-надолу в класацията са Белгия, Естония и Швеция. Най-слабите страни по показателя са Гърция, Унгария, Кипър, Испания и Чехия.
По показателя очаквания за вътрешни продажби (Domestic Sales Expectations) страната ни заема отново трета позиция след Турция и Полша. След България са Белгия, Румъния и Швеция. Най-слабо представящите се страни по този показател са Гърция, Португалия, Испания, Чехия и Великобритания.

По показателя очаквания за експорт (Export Sales Expectations) страната ни се нарежда на второ място след Португалия. След България остават Турция, Гърция, Естония, Полша и Дания. В дъното на тази класация са Унгария, Чехия, Великобритания, Кипър и Хърватска.
По показателя за очаквания за състоянието на заетостта (Employment Expectations) България заема четвърто място след Турция, Белгия и Естония. След нашата страна са Полша, Малта и Франция, а в най-лоша ситуация са Гърция, Испания, Кипър, Португалия, Чехия и Италия. 

България е на трето място в Европа по показателя очаквания за инвестиции (Investment Expectations). Лидер в тази класация е Турция, следвана от Полша. След нашата страна се нареждат Румъния, Естония, Малта и Белгия. Най-лошо представящи се държави по този показател са Гърция, Испания, Португалия, Чехия и Хърватска, сочи изследването на Еurochambers.