Над 100 социални предприемачи се събират в Пловдив в края на март

Над 100 социални предприемачи се събират в Пловдив в края на март

Европейски форум за социално предприемачество ще се проведе за осми път от 28 до 31 март в Палата №11 на Международен панаир Пловдив. Темата на тазгодишното издание е „Екосистемата на социалното предприемачество“, а форумът за пореден път доказва, че е център на важни събития, знакови личности и значими теми, които очертават европейските и национални тенденции в развитието на социалното предприемачество. В програмата са включени конференции, дискусии, кръгли маси и търговско изложение.

Основна цел на Европейския форум за социално предприемачество, който през 2017 г. посрещна над 15 000 посетители, е създаване на диалог между институциите, бизнеса и гражданите и повишаване на информираността на обществото за същността на социалното предприемачество.

“Избрахме темата „Екосистемата на социалното предприемачество“, защото вярваме, че за подобряване на средата за социалното предприемачество трябва да бъдат изведени на преден план и решени проблемите в осемте елемента на екосистемата, разгледани на три равнища – европейско, национално и местно”, споделят от организационния комитет на форума. 

Успешните бизнес модели, добри практики и иновации ще бъдат представени на изложение с повече от 100 участващи организации. Жителите и гостите на Пловдив могат да посетят Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика от 28 до 31 март от 10:30 ч. до 17:30 ч. в Палата № 11. Чрез подкрепата на творческия труд потребителите могат да изберат продукти, които имат добавена стойност и носят социалната промяна в обществото. Освен български компании и тяхната висококачествена продукция щандове ще имат и представители от Италия, Сърбия, Македония и Южна Корея.

Второто основно звено от екосистемата са финансовите институции. На 28 март от 15:35 ч. на кръгла маса на тема „Съвременни подходи при финансиране на социалното предприемачество“ ще се обсъдят актуалните тенденции при финансирането и възможностите за насърчаване на инвестициите в социални бизнеси.

Развитието на теорията за социалното предприемачество от научните институции и адаптирането ѝ в практиката са друг съществен елемент. Научно-практическа конференция на 29 март от 11:00 ч. „Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа“ ще представи доклади с теоретичен и приложен характер. В конференцията ще участват представители от престижни университети от България и Европейския съюз.

Неправителствени организации са водещи в екосистемата на социалното предприемачество. Гостите могат да открият успешни европейски и национални организации в Мултимедийна зала на неправителствените организации, разположена в изложбената палата, от 10:30 до 17:30 ч. във всеки от дните на форума.

Представителите на най-старото движение, развиващо дейност в областта на социалното предприемачество в България – кооперациите, пък ще проведат конференция на тема „Трудово-производителните кооперации – двигател за развитие на социалната икономика в България“ на 29 март от 9:30 ч. в зала „Пълдин“ на Парк-хотел „Санкт Петербург“.

Facebook коментари