fbpx Над 34% от средствата по ОПАК изплатени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 34% от средствата по ОПАК изплатени

Около 34.4 % от бюджета на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са изплатени към бенефициенти в последните два месеца.
До момента са договорени 244 321 456,52 лв., или 69.1% от бюджета на програмата. Само през август са договорени над 800 000 лв. по проект на Министерския съвет. Той предвижда усъвършенстване на управлението и мониторинга на изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС чрез надграждане на системите EUnet и ИнфраСолв.

До края на месеца сумата на договорените средства по ОПАК ще достигне 72% от бюджета. Предстои сключване на договори с още 13 бенефициенти – Националното сдружение на общините, Главна дирекция „Криминална полиция” към МВР, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Министерството на образованието, Министерство на правосъдиетo, Държавна агенция „Архиви”, Висшият съдебен съвет, прокуратурата, Изпълнителната агенция по горите и Агенцията по лозата и виното. Един от най-мащабните проекти е на Националното сдружение на общините. То ще получи безвъзмездна финансова помощ за близо 4 млн. лв. за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво.