fbpx "Каменица" върви по пътя на устойчивото развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

"Каменица" върви по пътя на устойчивото развитие

„Каменица“ АД публикува първия си доклад за устойчиво развитие, в който представя своята стратегия „Нашият отпечатък“ и постигнатите резултати от нея за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. Усилията на производителя са фокусирани в две приоритетни области – хора и планета, и имат за цел да превърнат отпечатъка, който компанията оставя върху околната среда, във възможно най-положителен.

„Ангажирани сме с това да се грижим за хората – служители, клиенти, потребители, партньори, общество – и планетата – заедно с нейните ресурси и екосистеми. За нас устойчиво развитие означава и поставяне на високи стандарти в това да правим бизнес по правилния начин и да работим спрямо ценностите си. В този първи за нас доклад за устойчиво развитие споделяме приоритетите и усилията, които положихме през 2021 г., за това да бъдем отговорен работодател, производител и гражданин на планетата.“, споделя Владан Матич, изпълнителен директор на „Каменица“ АД.

Грижата за планетата и опазването на нейните ресурси са основен фокус в стратегията на „Каменица“ АД. През 2021 г. компанията е намалила теглото на пуснатите на пазара първични и вторични пластмасови опаковки с близо 70 тона спрямо 2020 г.

Водата е основен ресурс за производството на бира и нейното качество и правилното обработване е изключително важно. Пивоварната на компанията в Хасково използва 5 собствени водоизточника и влаганата вода преминава през процеси на пречистване и обработка, най-важният от които е този в инсталацията за обратна осмоза.

От началото на 2022 г. заводът на „Каменица“ АД в Хасково закупува изцяло само зелена енергия. Компанията е ангажирана и с подкрепата на родното производство, като за правенето на бира се използва 95% български малц, 95% от фирмите за транспорт, с които работи, са български, и над 80% от пакетиращите материали за продуктите се произвеждат у нас. Във връзка с пестенето на природни ресурси и нововъведенията, които биреният производител е въвел, са отчетени 17% по-малко вложена вода в производството на 1 hl бира готов продукт, 12.5% по-малко вложена електрическа енергия и 65% по-малко закупен въглероден диоксид за 2021 г. спрямо 2016 г.

Също така, голям фокус в стратегията за устойчиво развитие са хората, които са движещата сила и най-важният ресурс на „Каменица“ АД. Именно върху тях се гради успехът на компанията и затова тя се стреми да им осигури възможности за развитие, мотивираща и вдъхновяваща работна среда, в която да намират баланса между личен и професионален живот. В изградените корпоративни ценности и култура са заложени социално равенство, златни правила за безопасност в ежедневната работа и различни програми за осигуряване благосъстоянието на служителите. Компанията подкрепя и мотивира желанието за личностно и професионално развитие на своите служители, като през 2021 г. повече от 450 човека са участвали в над 25 присъствени обучения, проведени както от външни, така и от вътрешни квалифицирани обучители, и всички работещи в компанията са преминали 35 различни онлайн обучения.