fbpx Намаляват подадените молби за разрешителни за строеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляват подадените молби за разрешителни за строеж

През първото тримесечие на 2011 г. администрации са издали разрешителни за строеж на 951 жилищни сгради с 2458 жилища в тях и на 954 други сгради, съобщиха от НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са намалели със 17,4%, жилищата в тях - с 9,1%. Спадът при административните сгради е с 28,8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 3,6% по-малко, а жилищата в тях - с 11,9%. Административните сгради намаляват с 24,5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите: София (столица) - 112, Бургас - 111, Пловдив - 92, София - 90, и Варна - 84. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 637, Пловдив - 348, Варна - 302, и София (столица) - 210.

През първото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 459 жилищни сгради с 1540 жилища в тях, на 26 административни сгради/офиси и на 409 други сгради. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 24,9% по-малко, жилищата в тях - с 32,6%, а общата им застроена площ - с 26,5%.