fbpx Намаляват подадените молби за разрешителни за строеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляват подадените молби за разрешителни за строеж

Намаляват подадените молби за разрешителни за строеж

През първото тримесечие на 2011 г. администрации са издали разрешителни за строеж на 951 жилищни сгради с 2458 жилища в тях и на 954 други сгради, съобщиха от НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са намалели със 17,4%, жилищата в тях - с 9,1%. Спадът при административните сгради е с 28,8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 3,6% по-малко, а жилищата в тях - с 11,9%. Административните сгради намаляват с 24,5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите: София (столица) - 112, Бургас - 111, Пловдив - 92, София - 90, и Варна - 84. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 637, Пловдив - 348, Варна - 302, и София (столица) - 210.

През първото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 459 жилищни сгради с 1540 жилища в тях, на 26 административни сгради/офиси и на 409 други сгради. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 24,9% по-малко, жилищата в тях - с 32,6%, а общата им застроена площ - с 26,5%.