Не сме склонни да даваме повече пари за ремонт на покрива

След направена кампания от Брамак се оказва се, че нямаме реална представа за цената на ремонта на покрива. Най-много сме склонни да дадем до 2000 лв., но по-често 1000. Освен това предпочитанията са за работа на парче в краткосрочен план. Това много пъти излиза по-скъпо.
Според експертите хората често не си дават напълно сметка какви биха били загубите от една елементарна пролука на покрива. Всеобщо разпространено е мнението, че старите керемиди са изключително здрави и че щом са стояли 50 или 100 години на някой покрив, ще стоят поне още толкова. Керемидата, като всяко подобно изделие има някакъв ресурс от време /най-вече брой цикли замръзване-размръзване/ за използване. При старите керемиди този ресурс е изчерпан поне 80-90%, така, че те трябва се изхвърлят или рециклират.
Важно е да се знае, че колкото и качествен да е един покрив, той не е вечен и подлежи на саниране през период от 20-30 години.
 

Facebook comments