fbpx Невижданите карти на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изложба

Невижданите карти на България

 

По повод отбелязването на Световния ден на географските информационни системи, ГИС Алианс, Военно-географска служба, български компании и частни колекционери представят изложба на уникални български карти. Експозицията съдържа 18 репродукции на карти в периода от 18-и век до края на 20-и век и представя историята на картографията в България, както и европейски карти на Балканите и Османската империя преди разпада й. Много от изложените карти са били в частни колекции и не са излагани публично досега.

10 от картите правят ретроспекция на българската картография - първите карти създадени в България са по време на Руско-турската освободителна война, когато руският Топографски корпус, на базата на изградената от тях геодезическа мрежа, извършва мензулна снимка на освободените български територии в М1:42 000. Картообработването е извършено след войната в Русия и на базата на тази снимка се издават карти в производни мащаби: 1:42 000, 1:105 000, 1:126 000, 1:210 000 и 1:420 000. Те са предоставени на Княжество България за нуждите на новата българската войска и икономика.

Подполк. д-р Мариян Марков от Военно-графска служба към МО поясни: „В първите години тези карти са били преиздавани с руските знаци, разграфка, номенклатура и наименования. След 1900 г., новосформираната топографска част към Щаба на Армията (27.12.1891 г.), започва тяхното частично реамбулиране и постепенното им преиздаване с българска знакова система, наименования и допълнителни оцветявания за различните картографски елементи от местността. Картите, създадени от Руския топографски корпус и техните последващи български преработени издания служат на българската войска и армия в продължение на повече от 60 години. Те са ценен източник на информация за различни исторически изследвания и проучвания.“

В началото на 20-век нараства нуждата от нови, по-подробни и достоверни карти за бързо развиващата се икономически и социално българска държава. Реамбулирането и преиздаването на руските верстови карти не е достатъчно и Военнокартографическия институт започва от 1900 г. издаването на първата българска карта в М1;40 000, с височина на сечението 10 м. Картата е едноцветна, с български шрифт, надписи и условни знаци. Основа за нейното издаване са руските топографски оригинали в М1:42 000, като реамбулирането е извършено на сини копия, получени от същите карти. Тази дейност продължава до 1919 г., като обхваща районите южно от Стара Планина, както и черноморския район и част от Добруджа.

Освен ретроспекция на развитието на картографията през годините след Освобождението, като част от изложбата са изложени три карти, създадени в Холандия и Австрия, които дават илюстрация на етническото разделение в Османската империя и нейната европейска част преди Освобождението на България. Според специалисти, тези карти играят роля при формирането на последващите териториални карти на освободените държави. Една от тези карти е от известния холандски издател от 18-и век Исаак Тирион.