fbpx НГ Фонд с най-висок ръст сред гаранционните институции в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НГ Фонд с най-висок ръст сред гаранционните институции в Европа

НГ Фонд с най-висок ръст сред гаранционните институции в Европа

Националният гаранционен фонд (НГФ) заема първо място по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за 2016 г. Това стана ясно по време на официално посещение на Катрин Щурм, генерален секретар на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ), в която членуват организации от 42 държави.

Издадените от НГФ гаранции на малки и средни предприятия за изминалата година са с 58% повече от тези през 2015 г. Това поставя институцията на първо място в Европа, следвана от гаранционните институции на Холандия и Естония, които бележат респективно ръст от 56,3% и 44,2%.

По данни на АЕСМ през 2016 г. общият обем на издадените гаранции е 86 млрд. евро, като средният размер на гаранциите за Европа е 32 хил. евро. В сравнение с него, у нас той е 52 хил. евро. Размерът на отпусканите гаранции е най-висок в Австрия – средно 168 хил. евро и най-нисък в Сърбия – средно 14 хил. евро.
През 2017 г. НГФ е подкрепил нови 1 500 клиента, които са получили финансиране на обща стойност 360 млн. лева, включително и по новата програма COSME, реализирана със средства по Плана „Юнкер“.

НГФ е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, с което улеснява достъпа до кредитиране за българските малки и средни предприятия. От създаването си до сега фондът е подкрепил над 7 600 предприятия, които са получили финансиране на обща стойност 1,7 млрд. лева.