fbpx гаранционен фонд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

гаранционен фонд

Националният гаранционен фонд (НГФ) заема първо място по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за 2016 г.
Дъщерното дружество на Българска банка за развитие – Национален гаранционен фонд (НГФ) обяви втора обществена поръчка за избор на банки-партньори за изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
Европейската комисия одобри създаването на Гаранционен фонд, който ще ускори изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Ключов момент от ежегодния форум на IBM “Към интелигентна България”, който се състоя днес, бе обявяването на партньорски проект между компания IBM и Гаранционния фонд за изграждане на интелигентна система за автомобилни застраховки в България.
Райфайзенбанк (България) ЕАД и Националният Гаранционен Фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българска банка за развитие, подписаха ново гаранционно споразумение за поделяне на риска по кредити и банкови гаранции за малки и средни предприятия /МСП/.
Националният гаранционен фонд (НГФ), който е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, стартира програма за издаване на контрагаранции.