fbpx Нов IT продукт ще подобри работата на Гаранционния Фонд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов IT продукт ще подобри работата на Гаранционния Фонд

Ключов момент от ежегодния форум на IBM “Към интелигентна България”, който се състоя днес, бе обявяването на партньорски проект между компания IBM и Гаранционния фонд за изграждане на интелигентна система за автомобилни застраховки в България. Усъвършенстваната информационна система ще донесе на застрахованите лица и застрахователните компании по-бързо клиентско обслужване, намален риск от измами и по-ниски застрахователни премии. Също така осигурява възможност на застрахователните компании за онлайн проверка на цялата необходима информация, касаеща полиците по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Новата система, базирана на софтуер, хардуер, услуги и технологии за бизнес анализ на IBM, дава възможност на българските и международните застрахователни компании да подобрят ефективността на застрахователния процес. Автоматизираната система позволява вземането на по-прецизни и бързи решения, намаляване на разходите, подобрение на застрахователната услуга и редуциране на броя на неправомерно подадените искове. Водачите без провинения ще бъдат възнаградени с по-ниски застрахователни премии благодарение на интеграцията на различни източници на информация, в това число и архивите на КАТ.

Гаранционният Фонд е юридическо лице, което е част от българската автомобилна застрахователна индустрия като осигурява стабилност, ефикасност и прозрачност на предлаганите услуги. Фондът има за цел и навременното и справедливо обезщетение на пострадалите при пътни инциденти, съблюдавайки българските и европейски стандарти.

Една от сферите, която ще се подобри вследствие интегрирането на информацията, е намаляването на застрахователните измами. Системата ще спомогне да се елиминират редица грешки, които до сега се допускаха при ръчното попълване на полиците. Статистиката показва, че над 25% от полиците са с грешки в тях. Благодарение на консолидирането на информацията интелигентното решение ще намали нивото на измами и неоснователни искове като същевременно подобри и ускори обслужването на клиентите. Това ще се постигне чрез комбинирането на технологии за обработка на данни, техники за визуализации на даниите и мощни средства за оценка и откриване на грешки.
Софтуерният продукт ще позволява да се идентифицират потенциално неверни полици, което значително увеличава производителността, давайки възможност на следователите да се концентрират върху работата по конкретен сигнал за измама.