fbpx Субсидии за животновъдите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Субсидии за животновъдите

От 15 октомври 2012 г. до януари 2013 г. за сектор „Животновъдство” ще бъдат изплатени средства в размер на 138 млн. лева, които са с 27 млн. лева повече в сравнение с 2011 г. Тази година животновъдите ще получат 25% повече единична субсидия от миналата. Ще им бъдат отпуснати кредити в размер на 10 млн. лева във връзка с тежкото положение в сектора, поради неблагоприятните климатични условия, тежката зима и сухото лято. Предстои средствата да бъдат приети от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. На следващото заседание на фонда ще се вземе решение и за разсрочването на предоставените на сектор „Животновъдство” краткосрочни кредити за срок от една година. Условията за разсрочване на кредитите са стопаните да възстановят дължимата лихва преди подаване на заявлението за разсрочване.