fbpx Започна конференция за сигурност и борба с тероризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започна конференция за сигурност и борба с тероризма

В Слънчев започна конференция на тема „Сигурност и борба с тероризма”, която ще се проведе в рамките на четири дни. Тя е организирана от Евро-азиатската асоциация на производителите на стоки и услуги в областта на сигурността (Асоциация EVRAAS). Целта на асоциацията е насърчаването на продукти, произведени от членовете й и формирането на пазар за продукти за сигурност. Промоция на продукти и услуги и развитието на нови дейности в областта на сигурността и цялостно решение за безопасността на фирми и физически лица.

Асоциацията има издадени лицензи от Федералния технически комитет на Русия, руското Министерство на извънредните ситуации, Министерството на транспорта и др. Наличието на необходимите лицензи за работа позволяват на EVRAAS непрекъснато да увеличава изпълнението на своите продукти и услуги за почти всички области на сигурността. От 2000г. обхватът на Научно-техническия център на EVRAAS се увеличава и те започват изпълнението на проекти за редица министерства и ведомства на Руската федерация: създаване на интегрирани средства за защита, осигуряване на комплексни съоръжения за сигурност на информационни и телекомуникационни мрежи, сигурност на транспорта и борба с тероризма.

На конференцията присъства мениджъри на потенциално уязвими цели, местни и чужди доставчици и производители на сигурност, иновативни фирми, предприемачи, представители на държавни, научни, образователни и социални структури, както и член на сдружение „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг. Основните теми, които се обсъждат са мерките за борба с тероризма, гарантирането на безопасността на автоматизирани системи за управление на производството и обработка на критичната инфраструктура, създаване на надеждно място за живот и човешката сигурност.