fbpx Нисколихвени кредити от Fibank чрез финансиране от Фонда на фондовете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нисколихвени кредити от Fibank чрез финансиране от Фонда на фондовете

Водеща снимка
Да

Нисколихвени кредити от Fibank чрез финансиране от Фонда на фондовете

Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент „Финансиране в селските райони“. Подписването се състоя в Министерството на земеделието, храните и горите, в присъствието на заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на ПРСР  Георги Събев и представителите на двете финансови институции Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank, Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонд на фондовете, Надя Кошинска, член на Управителния съвет и директор на дирекция „Банкиране на МСП“ в ПИБ, Камен Славов, член на Съвета на директорите на Фонд на фондовете. 

Средствата по инструмента са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и са в размер на 38 млн. лева. Очаква се към публичния ресурс избраната от Фонда на фондовете финансова институция да добави още толкова частен капитал, с което общата сума на заемите да надхвърли 70 млн. лева.

Инструментът е насочен към земеделски производители и малки и средни предприятия, развиващи бизнес в селските райони, които ще имат възможност да се възползват от финансиране по инструмента до 31 декември 2023 г.

Кредитите ще се предоставят за земеделски и неземеделски дейности в селските райони за повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор, както и за насърчаване на социалното приобщаване и подкрепата за устойчиво развитие на земеделските стопанства.

Инструментът ще обхване както нови самостоятелни инвестиции, така и кредити за съфинансиране на проекти, подкрепени с безвъзмездни средства със следните характеристики на финансирането:

- нисколихвени кредити в евро или лева при облекчени условия за инвестиционни цели и за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея;

- размер на кредитите за инвестиция до 2 млн. лева. Допълващо оборотно финансиране до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния краен получател или 391 166 лева, при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ;

- срок на погасяване до 10 години;

- ниски лихви на финансирането, като върху средствата от ПРСР няма да се начислява лихва и такса управление;

- ниско изискване за самоучастие на краен получател.

След подписването, предстои структурирането на продукта по инструмент „Финансиране в селските райони“ от страна на Първа инвестиционна банка и старт на активното му предлагане към крайни получатели.