fbpx Масирани проверки по страната за безопасност на храните | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Масирани проверки по страната за безопасност на храните

Масирани проверки по страната за безопасност на храните

Проверки по официален текущ контрол в обектите от търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни извършиха инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна. Издадени са 336 предписания и 134 Акта за установяване на административно нарушение. С временно преустановена дейност са 5 обекта. Възбранени и бракувани са общо 504 килограма хранителни продукти.

Продължават и засилените проверки в обектите от търговска мрежа и обществено хранене по морските курорти в регионите Бургас, Варна и Добрич. Проверени са 352 обекта, в това число 19 обекта предлагащи услугата „all inclusive“. Издадени са 46 предписания и са съставени 35 Акта за установяване на административно нарушение. Насочени за унищожаване са 11 килограма месни продукти, 12 килограма птиче месо, 32 килограма риба и рибни продукти. Констатирани са несъответствия в поддържането на системите за самоконтрол, липса на етикетировка, неправилно съхранение на храни, наличие на храни с изтекъл срок на годност.

Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна разкриха нерегламентирано производство на варена царевица в импровизиран цех, непосредствено до плажа. При проверката е констатирано, че обекта няма регистрация по смисъла на Закона за храните и не са спазени никакви санитарни изисквания. Възбранени са над 40 килограма царевица.

За периода 30 юли – 3 август 2012 година при проверените обекти предлагащи оферти за почивка „all inclusive” не са установени несъответствия по сградов фонд и оборудване на кухните, капацитет на търговската зала и предлаган асортимент в обекта, както и необходимо пространство за работа и професионално оборудване, гарантиращо съхранението и приготвянето на храните по безопасен начин.

Facebook коментари