fbpx Нивото на сивата икономика намалява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нивото на сивата икономика намалява

Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предлага комплекс от курсове за дистанционно обучение по борба със сивия сектор.

Показателна за практическия ефект от проведените по тях обучения (2011 - 2013 г. са обучени общо 6 076 лица - 1 737 дистанционно и 4 339 присъствено) е стабилната тенденция за постепенно намаляване на обхвата и разпространението на сивите практики в България. Така, ако през 2010 г. обхватът на неформалната икономика у нас е бил преценяван на 42,2 %, през 2012 г. е намалял до 36,8 %, а през 2013 г. този спад е продължил до нивото 33,6 %. Тази тенденция се илюстрира ясно и от постоянно увеличаващото се число на Композитния индекс „Икономика на светло“, стойността на който за 2010 г. е 63,47, за 2011 г. - 66,37, а за 2012 г. е 67,41. Увеличаващата се стойност на Композитния индекс показва, че с всяка следваща година нивото на неформалната икономика у нас намалява и нови части от бизнеса се изваждат „на светло“.

За да се установи степента на удовлетвореност от проведените дистанционни и присъствени обучения, в началото на 2014 г. се проведе серия от специализирани проучвания сред обучените лица - работодатели, работници и служители и заинтересовани страни.

Данните от проучванията показват, че обучените лица оценяват изключително високо разработените курсове за дистанционно и присъствено обучение по темата „неформална икономика“. Удовлетвореността от оценяваните същностни аспекти на обученията варира между 85,0 % и 95,0 %, което показва, че сложната, противоречива и нееднозначно оценявана проблематика на неформалната икономика е представена разбираемо, достъпно, увлекателно и атрактивно. Високи са оценките и за технологичните аспекти на разработените курсове. 85,0 % от обучените работодатели и 58,5 % от заинтересованите лица считат, че след обучението уменията им да разпознават проявленията на неформалната икономика и активно да им противодействат са значително по-високи.