fbpx Първото Училище за устойчиво развитие на Schneider Electric вече записва кандидати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Първото Училище за устойчиво развитие на Schneider Electric вече записва кандидати

Schneider Electric, обяви началото на записването за Училището за устойчиво развитие. С безплатен достъп, дигиталната платформа предоставя набор от интерактивни курсове, насочени към предоставяне на компаниите и професионалистите на знанията и уменията, необходими за подобряване на тяхното развитие в областта на устойчивостта.

Първоначално изградена вътрешно, за да обучава служителите на Schneider Electric как да поддържат по-добре партньорската екосистема на компанията, програмата от три части вече е достъпна за професионалисти извън Schneider Electric и за компании от различен мащаб, като им предоставя възможност да направят първата стъпка към по-устойчиво бъдеще.

С концепцията за Електрическа енергия 4.0, заложена в основата на програмата, Училището за устойчиво развитие допълва и засилва този ангажимент, като подкрепя партньорите в ускоряването на действията в областта на климата по три основни стълба: Стратегия, Дигитализация и Декарбонизация.

Като взема предвид факта, че на малките и средни предприятия (МСП) често им липсват знанията и инструментите, необходими за поставяне на климатични цели, за измерване на въздействието като например въглеродните емисии, за сравнителен анализ и установяване на постигнатия напредък, тази всеобхватна платформа е предназначена да ги подкрепя в началото на техния път към декарбонизация. В рамките на три глави обучението обхваща широк набор от теми – от енергийна ефективност и възобновяема енергия до кръгова икономика и устойчив транспорт.

Глава 1: Разбиране за устойчивост и свързаните с нея рискове [приемът вече е отворен]

Глава 2: Открийте как да предприемете устойчиви действия като компания [Начало: трето тримесечие на 2023 г.]

Глава 3: Използване на устойчиви умения за разгръщане на бизнес възможностите [Начало: първо тримесечие на 2024 г.]