fbpx Увеличено производство на зърнени култури | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличено производство на зърнени култури

Увеличено производство на зърнени култури

Към 24 ноември 2011 година са ожънати над 99.18% от засетите площи с царевица за зърно. Получената продукция по предварителни данни е близо 2,072 млн. тона царевица. Производството на царевица за зърно през настоящата година надвишава реколтата през 2010 с близо 122 хил. тона и със 730 хил. тона в сравнение с 2009 година.
През последния 3-годишен период е отчетено постоянно увеличение на засетите площи с царевица за зърно. През 2009г. размерът на площите е бил 2,88 млн. декара, през 2010 г. са 3,14 млн. декара, докато през настоящата 2011 г. те достигат 3,76 млн. декара.

Към 24 ноември 2011 г., ожънатите площи с маслодаен слънчоглед са 99.95%. Получената продукция по предварителни данни е над 1,38 млн. тона слънчоглед. Производството на маслодаен слънчоглед през 2010г. е било 1,46 млн. тона, а през 2009 г. то е 1.31 млн. тона.
През последния 3-годишен период е отчетено увеличение на засетите площи с маслодаен слънчоглед. През 2009г. размерът на площите е бил 6,74 млн. декара, a през 2010 г. са близо 6,64 млн. декара, докато през настоящата 2011 г. те достигат 6,97 млн. декара.