fbpx Норвежко-българска бизнес група ще насърчава добрите търговски практики | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Норвежко-българска бизнес група ще насърчава добрите търговски практики

Норвежко-българска бизнес група ще насърчава добрите търговски практики

Норвежко-българска бизнес група ще насърчава добрите търговски практики и развитието на икономическите отношения между двете страни. Това бе обявено на официално събитие в резиденцията на Норвежкото посолство в София.

Домакин на събитието по повод старта на групата бе посланикът на Кралство Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Х. Викьор, а гости бяха представители на Теленор, българския и скандинавския бизнес, както и официални лица.

„Като част от международна група, която оперира в 13 държави в Европа и Азия, Теленор има богат опит в областта на бизнес отношенията на световно ниво. Вярвам, че нашите познания и успешно реализираните до момента стратегии на различни пазари могат да са от полза за компаниите, които се присъединят към Норвежко-Българската Бизнес Група. Готови сме да споделим добри практики от нашата дейност и да спомогнем за развитието на бизнес средата в България. Сред основните ни цели е и популяризирането на норвежките бизнес ценности – прозрачност, споделяне на ноу-хау, открит диалог и нулева толерантност към корупцията“ – заяви по време на церемонията Главният изпълнителен директор на Теленор България г-н Стайн-Ерик Велан.

„Щастливи сме да поставим основите на едно дългосрочно сътрудничество, което ще е от полза за всички заинтересовани страни. Надяваме се, че по този начин ще допринесем за бъдещото развитие на българо-норвежките бизнес отношения, както и за насърчаването на чуждестранните инвестиции в страната. Бих искала да благодаря на Теленор за готовността им да се включат в проекта. Вярвам, че Теленор е вдъхновяващ пример за компаниите, които работят и инвестират в България, както и за бъдещите членове на Бизнес Групата“ – коментира Н.Пр. Гюру Катарина Викьор.

В Бизнес Групата могат да членуват не само български и норвежки компании, но и държавни институции, организации и сдружения с нестопанска цел. Благодарение на членството си в Групата, те ще имат възможност да обменят опит, идеи, полезни контакти, както и да получат подкрепа при развитието на своята дейност. Председател на Бизнес Групата е Изпълнителният директор на Теленор Стайн-Ерик Велан.

Компаниите, които имат желание да се включат в новосъздадената Бизнес Група, трябва да попълнят специална апликационна форма, както и да заплатят съответния членски внос за срок от една календарна година. Таксата за членство варира в зависимост от броя служители, които има дадена компания, като сумите са в ценовия диапазон от 250 до 1500 лв.

Създаването на Норвежко-Българска Бизнес Група е част от дългосрочната стратегия на Теленор за подобряване на бизнес средата и качеството на живот в България. Като социално отговорна компания, Теленор инвестира време и ресурси в икономическото и културно развитие на страната, а също така допринася за повишаване благосъстоянието на българското общество.