fbpx Либерализацията на пазара ключово значение за намаляване на проблемните плащания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Либерализацията на пазара ключово значение за намаляване на проблемните плащания

Либерализацията на пазара на електроенергия и природен газ, както и прилагането на мерки за енергийна ефективност са от ключово значение за намаляване на сметките за енергия и оттам – за по-нисък дял на проблемните плащания. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков при откриването на конференцията „Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора“. Пред участниците във форума той очерта основните стъпки, предприети от екипа на Министерството на енергетиката за регулиране на този процес. 

По думите на заместник-министър Станков, пълната либерализация на пазара на електроенергия и природен газ е основен приоритет в управленската програма на правителството в сектор „Енергетика“. Важно място за успешното завършване на процеса има защитата на уязвимите потребители.

През миналия управленски мандат, съвместно с експерти от Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика, разработихме механизъм за защита на уязвимите потребители, който ще бъде внедрен след приемането на необходимите законодателни промени, подчерта Станков.

Той изтъкна и значението на мерките за енергийна ефективност като фактор за намаляване на проблемните плащания. По-широкото използване на достъпните източници за финансиране на мерки за енергийна ефективност би спомогнало за успешното решаване на този проблем, каза още заместник-министър Станков. По неговите думи, по линия на програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ до момента са обновени повече от 115 сгради в 32 общини. Стойността на отпуснатите средства надвишава 20 млн. лв. Енергийната ефективност ще бъде един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период, заключи Жечо Станков.