fbpx Нови информационно-комуникационни решения за създаването на „по-интелигентни“ градове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови информационно-комуникационни решения за създаването на „по-интелигентни“ градове

 

„Хуауей Технолоджис България” представи на технологичен форум в София своите най-нови решения и възможности в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) за създаването на „по-умни“ и „ефективни“ градове.
Вицепрезидентът на сектор „Правителство и обществени услуги“ в Huawei Enterprise Business Group Едуин Дайндър, заедно с генералния мениджър на "Хуауей Технолоджис България" Джейсън Ли, начертаха бъдещите тенденции в развитието на "умните градове" чрез дигитална трансформация, както и стратегията на Хуауей за имплементация на нови интерактивни технологии на българския пазар.

Днес все повече правителства и общества обръщат внимание на новите информационни и комуникационни технологии - като например „Интернет на нещата“ (IoT), „Oблачен изчислителен модел" („Cloud Computing“), „Големи обеми от данни“ („Big Data”) и софтуерно дефинирани мрежи („Software-defined networking (SDN), които имат решаващо значение при изграждането на интелигентните градове. Huawei има изградена стратегия, насочена към осигуряване на нови ИКТ, които са разработени в сътрудничество с глобални партньори. По този начин компанията дава възможност на частни и публични организации да предоставят модерни услуги, които допринасят за икономическия растеж и създаването на устойчиви урбанистични общности.

По време на форума, Huawei представи демо решения  за „умно“ осветление в градската среда, смарт образование, управление на електронните правителства, базирано на облачните платформи, национална мрежа за широколентов достъп и т.нар. Intelligent Operation Center – Център за интелигентно управление. Всички тези решения са предназначени за ускоряване на разработването на „умни“ градове с прилежащата инфраструктура: центрове за управление и контрол, осветителни и паркинг системи, интелигентни измервателни уреди и съвременни решения за по-добро градско планиране, предоставяне на съвременни услуги за спешна помощ, висококачествени образователни смарт услуги, подобряване на транспорта, усъвършенствани комунални услуги и опазване на околната среда.