fbpx Земеделците познават програмата за развитие на селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Земеделците познават програмата за развитие на селските райони

Повече от половината население в страната познава Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, сочат данни от социологическо проучване. Почти всеки втори човек (49.6%), или близо половината от населението като цяло е запознато в поне минимална степен с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., сочи проучването. Най-добре осведомени сред анкетираните, съвсем логично са регистрираните земеделски производители - 92% от тях са в някаква степен запознати с програмата, а също и предприемачите и арендаторите, като делът на запознатите сред тях е 76%. По останалите показатели разпределението също е много добро - 62% от висшистите, както и 57-58% от хората в една от най-активните за бизнес възрасти - 40-60 г. също считат себе си за запознати с програмата.
Проучването е направено от социологическа агенция „Афис” ООД по проект на Министерство на земеделието и храните във връзка с прилагането и популяризирането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Данните от проучването показват, че всеки четвърти земеделски производител в България се определя като напълно информиран за възможностите за развитие на бизнес в областта на земеделието, а близо 51% заявяват, че са информирани частично, докато 24 на сто от земеделските производители сочат себе си като неинформирани.

Според по-голямата част от представителите на местните инициативни групи (МИГ) ситуацията е сходна и според тях също като цяло населението в селските райони е сравнително добре информирано за възможностите за бизнес в областта селското стопанство.

Преобладаващото мнение на анкетираните представители от администрацията също е, че местните жители в селските райони са до голяма степен информирани за възможностите за бизнес в земеделие или в селските райони. Нивото на информираност според анкетираните представители на администрацията е много добро – отношението информирани / неинформирани е 87% срещу 12%.
Данните сочат още, че близо 74% от потенциалните или настоящи бенефициенти на ПРСР 2007-2013 са информирани за съществуването на програмата и възможностите, които тя предоставя. Делът на тези, които се считат за незапознати е 26 %.