fbpx Спад в промишлеността | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Спад в промишлеността

Спад в промишлеността

Промишленото производство през мат намалява с 2.3% в сравнение с февруари 2013 г сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо март миналата година индексът бележи спад от 3.6 %
Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 12.0%, и в преработващата промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 4.3 %.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 18.4%, при производството на мебели - с 9.5%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 7.9%, при производството на облекло - с 4.8 на сто. Ръст е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 8.9%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло, и при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 3.9 %

Facebook коментари