fbpx Нови лидери в Борда на Българския форум на бизнес лидерите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови лидери в Борда на Българския форум на бизнес лидерите

Нови лидери в Борда на Българския форум на бизнес лидерите

Трима членове на Управителния съвет и финансов контрольор избра годишното Общо събрание на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Генералният директор на Уолтопия Ивайло Пенчев и управителят на Екофарм Петър Велев са новите лица в Борда на Форума. Те заменят оттеглилите се членове на УС Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, и проф. Веселин Благоев, заместник-ректор на Висше училище Международен колеж – София, които в продължение на няколко години бяха посветени на Форума и ще продължават да промотират неговите ценности.

Членовете на БФБЛ гласуваха доверие и на Васко Райчев, председател на Делойт България, и на Гилбърт Маккоул, съдружник в KPMG България, чиито мандати съответно като член на УС и като финансов контрольор на Форума бяха подновени за още три години. Двамата имат сериозен принос в изграждането на Форума като водеща организация в сферата на етичния бизнес и корпоративната социална отговорност.

Новите и преизбраните членове на УС на БФБЛ поеха ангажимент да работят за устойчиво развитие на обществото в България, да подобряват бизнес климата чрез утвърждаване на водещи практики, да допринасят за диалога с държавната администрация, да защитават интересите на членовете на организацията, да изграждат положителния образ на предприемачеството и да утвърждават ценностите на отговорното бизнес поведение.

На снимката: Членове на Борда на БФБЛ (отляво надясно): Мария Шишкова, управляващ съдружник на ЕЙМС Хюман Кепитъл и Дейл Карнеги Трейнинг България, Петър Велев, управител на Екофарм, Ивайло Пенчев, генерален директор на Уолтопия, Васко Райчев, председател на Делойт България, Ираван Хира, председател на БФБЛ и генерален директор на Хюлет-Пакард България, Николай Христов, изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч, Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Шел България, и Гилбърт Маккоул, съдружник в KPMG България

Facebook коментари