fbpx Ръст на спасена от разхищение храна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на спасена от разхищение храна

Българската хранителна банка отчита положителна тенденция в нагласите на бизнеса да дарява храни и ръст от 40% на количеството спасени от разхищение продукти.

От началото на годината досега, 233 тона храни са преминали през мрежата на Българската хранителна банка, за да достигнат до 22 513 българи. Усилията на организацията са насочени към оказване на помощ на най-уязвимите ни сънародници – деца от бедни семейства, деца в защитени жилища, самотни възрастни и хора с увреждания. Те имат нужда от достатъчна и пълноценна храна не само по празниците, поради което БХБ им предоставя всеки ден годни продукти: основно плодове и зеленчуци, мляко, олио, варива, пресен хляб. Стойността на тези ресурси (471 хил.лв.) е не само парична – освен, че носят сигурност за ежедневната прехрана, те са спестени средства и възможност за по-добро развитие на децата; за тяхното учене; за повече социални услуги и грижи за хората с увреждания. Дейността на хранителната банка е един успешен и ефективен пример, че може да се ограничи похабяването на вече произведената храна, като бъде навреме дарена от бизнеса и раздадена за благотворителност. Всеки един от нас също може да направи нещо малко, но смислено – да не изхвърля храна, да консумира според нуждите си, да подкрепя инициативи за устойчиво потребление или да бъде доброволец.

Свръхпроизводството и пилеенето на храна не могат да изчезнат с магическа пръчка и ще продължат да са предизвикателство за обществото ни, в което 1,5 млн. българи живеят в лишения и с ниски доходи. В световен мащаб се унищожава почти една трета от произведената храна, докато всеки четвърти човек на планетата гладува. За да насочи вниманието на обществеността към този проблем, по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) в 150 страни се отбелязва 16 октомври - Световният ден на прехраната. Денят обединява хора и организации с цел по-голямо ангажиране по въпросите на бедността и недохранването и начините за справяне с

негативните последици от този глобален проблем. Хранителните банки са част от разумното решение – те съществуват от десетки години (основани първо през 1967 в САЩ) и спасяват от унищожение годни и качествени продукти, като ги преразпределят до нуждаещите се от подкрепа милиони бедни хора.