fbpx Новите обозначителни символи за химични продукти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новите обозначителни символи за химични продукти

Нов набор от инструменти насочва вниманието върху промените по етикетирането на химични субстанции, стартирани днес от Европейската агенция за сигурност и здраве на работното място (EU-OSHA), като част от проекта по повишаване на познаваемостта на новите химически означения.

Новият онлайн набор от инструменти включва филма „Опасност: химикали!”, постер и брошура. Главното действащо лице е „Напо”. Героят от серията анимационни филми цели въвеждането на темата за сигурността и здравето на работното място по един смешен и запомнящ се начин.
Новите обозначителни символи за химични продукти се налагат постепенно в държавите-членки като част от една глобално хармонизирана система. Скорошни изследвания на Европейската Агенция по химикалите показва, че много от тези пиктограми не са разпознаваеми или правилно разбирани. Инструментите напомнят на работодатели и техните служители за новите означения и им помагат да разберат как да бъдат внимателни на работното място.

Около 15% от работниците в Европа съобщават, че боравенето с опасни субстанции е част от ежедневната им работа. Дори и единично излагане на някои от тези субстанции може да навреди на здравето на служителите, като ефектите варират от слаби очни и кожни възпаления до астма, репродуктивни проблеми, дефекти по рождение и рак.
Европейската Агенция за сигурност и здраве на работното място подкрепя Европейската Комисия в нейните усилия да се повиши информираността за промените в етикетирането и тяхната релевантност към работните места. Посветена специално на това секция в интернет сайта осигурява достъп до набора от инструменти и до разнообразие от допълнителни тренировъчни материали и напътствени документи, както и секция „често задавани въпроси” за CLP (Регламент на Европейския Съюз за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси) и за REACH (Регистриране, Оценка, Авторизация и забрана на химикали), които осигуряват допълнителна информация по темата.