fbpx Няма място за паника заради презаверката на рецептурните книжки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Няма място за паника заради презаверката на рецептурните книжки

Пациентите с хронични заболявания няма защо да се притесняват заради презаверката на рецептурните книжки, съобщиха от НЗОК.

Независимо че от 1-ви септември предписването и отпускането на лекарствени продукти ще се извършва само по презаверени в районните каси рецептурни книжки, няма да останат пациенти, затруднени при получаването на лекарствата си. За целта те трябва да презаверят рецептурната си книжка до датата на получаване на медикаментите си, сочат от пресцентъра на НЗОК.

До тази сутрин с новите четиризначни кодове са презаверени 1 363 000 книжки на хронично болни. В националния регистър са вписани общо 2 300 000 книжки, но не всички трябва да бъдат презаверени. Заболяванията, за които не е нужна презаверка, са уточнени на сайта на Здравната каса.

Прекодирането на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове бе необходимо след въвеждане на Международната класификация на болестите от 1 декември миналата година (на основание Наредба №42 от 08.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето –десета ревизия, изм. и доп., в сила от 01.01.2013 г. и извършено прекодиране в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък в сила от 01.12.2013 г).

За целта на 25 ноември 2013 г. НЗОК утвърди „Указание за преминаване от тризначни в четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ“. Указанието бе съгласувано с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и бе публикувано, както на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg), линк „За общопрактикуващи лекари“, така и на интернет страницата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. В указанието ясно и недвусмислено е записано: „Постъпващите след 31.12.2013 г. протоколи и придружаващи документи за издаване на протокол в РЗОК трябва да бъдат само с четиризначни МКБ-кодове“.

Съгласно Указанието от 1 декември 2013 г. общопрактикуващите лекари би следвало да извършват прекодиране на рецептурните книжки на своите хронично болни пациенти, а те, от своя страна, да ги презаверяват в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или нейните изнесени офиси по общини.

На 1 юли 2014 г. 28–те РЗОК в страната са разпространили брошура, предоставена от Български фармацевтичен съюз, съдържаща подробни указания за пациента относно презаверката на рецептурните книжки. В брошурата се напомня и крайният срок на презаверка.

На 23 юли 2014 г. НЗОК, чрез РЗОК, отново е напомнила на всички договорни партньори – общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки, своевременно да информират пациентите за необходимата презаверка на рецептурните книжки. В тази връзка НЗОК е изискала от РЗОК, в срок до 01.09.2014 г. всеки петък от седмицата да предоставят информация за броя на презаверените през изтеклата седмица рецептурни книжки. Информацията е публикувана на сайта на НЗОК в секция „Новини“.

В националния регистър на рецептурните книжки на страната са регистрирани 2 300 904 рецептурни книжки, но не всички от тях подлежат на заверка съгласно Наредба 38, включваща заболяванията, чието домашно лечение се заплаща от НЗОК, като например психиатричните заболявания, инсулинозависимия диабет и др. Същите са с четиризначни МКБ кодове преди извършеното изменение и допълнение на наредбата.

14 заболявания са с тризначни кодове по МКБ, като за тях също не е необходима презаверка на рецептурната книжка. Това са: скарлатина (A38); злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64); вроден дефицит на фактор VIII (D66); вроден дефицит на фактор IX (D67); болест на Паркинсон (G20). В списъка са още множествена склероза (G35); есенциална първична хипертония (I10); предсърдно мъждене и трептене (I48); бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42); езофагит (K20); остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и хиперплазия на простатата (N40).

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за скъпоструващи лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка.

Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30.09.2014 г.

Независимо, че от 1 септември предписването и отпускането на лекарствени продукти ще се извършва само по презаверени в РЗОК рецептурни книжки, няма да има пациенти, които ще бъдат затруднени при получаването на лекарствата си. За целта те трябва до датата на получаване на медикаментите си да презаверят рецептурната си книжка. Например: ако предписването и отпускането на лекарствени продукти следва да е на 20 септември, рецептурната книжка трябва да бъде презаверена в РЗОК до тази дата.