fbpx Образованието, науката и бизнесът трябва да са в общ триъгълник | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Образованието, науката и бизнесът трябва да са в общ триъгълник

 

Министърът на икономиката Теодор Седларски посети днес „София тех парк“ - първия научно-технологичен парк в България, чието изграждане е насочено към развитието на икономиката на знанието, на модерните технологии и иновациите. По време на посещението министър Седларски и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заедно с министъра на образованието Николай Денков, се срещнаха с ръководството на СТП и на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, както и с представители на бизнеса.
По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на взаимоотношенията с университетите и с научно-изследователската общност, включително задълбочаване на връзките с БАН, за което двамата министри се ангажираха да съдействат. Целта е по този начин, в сътрудничество с бизнеса, СТП да бъде истински  „триъгълник на знанието“, в който се срещат образованието, науката и бизнесът.

Министър Седларски посочи, че приоритет на Министерството на икономиката е развитието на предприемачеството и иновациите и че в това отношение ролята на „София тех парк“ е много важна. В този смисъл министърът акцентира и върху необходимостта от разширяване и активизиране на работата на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност. Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов добави, че СТП е един от основните инструменти за привличане на високотехнологични инвестиции. Беше коментирано изграждането на функциониращо академично ядро на територията на технологичния парк, за което е необходимо функционирането на образователни и професионално-обучителни програми.

Проф. Марин Христов – председател на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс на СТП, изтъкна необходимостта от разширяване на сътрудничеството между Сдружението,  „София тех парк“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Министерството на икономиката, от една страна, с университетите и с научната общност, от друга.

Председателят на Управителния съвет на Фондация „Клъстер за информационни и комуникационни технологии“ Петър Статев изтъкна, че технологични паркове като СТП стоят в основата на трансформацията на съвременната икономика в Индустрия 4.0. Според него  е необходимо да бъде направен скрининг на това, което се произвежда в страната и носи добавена стойност, и да се намери възможност за неговото партньорство с лабораториите на „София Тех Парк“.