fbpx Очакава се ръст на БВП с 4,3% през 2021г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Очакава се ръст на БВП с 4,3% през 2021г.

Експертите на Кофас прогнозират ръст на световния БВП с 4,3% през 2021г. и увеличение на глобалната търговия с 6,7%, след отчетения спад от 5,2% през 2020г. Една година след началото на пандемията от COVID-19, която предизвика най-голямата глобална рецесия след края на Втората световна война, икономиките започват постепенно възстановяване, което обаче е неравномерно.

Според експертите, зрелите икономики са в състояние да ваксинират поне 60% от населението си до лятото. Това би могло да ограничи вредите върху икономиките, които бяха нанесени вследствие на двете големи пандемични вълни през изминалата година.

От друга страна се наблюдава спад на фалитите през последното тримесечие на 2020г. във всички региони в света: -12% в световен мащаб, -22% в еврозоната, -19% в Азиатско-Тихоокеанския регион и -3% в Северна Америка. „Това би могло да се обясни с плановете за държавна подкрепа на правителствата, продължението на които ще позволи на много бизнеси да оцелеят тази година. Въпреки това очакваме икономическият шок от 2020 да доведе до увеличаване на броя компании, изпаднали в несъстоятелност през 2022, особено в Испания, Франция, Италия и Германия“, сподели Жулиен Марсили.

„Бихме могли да кажем, че България е една от страните в региона на ЦИЕ, която успя да ограничи в известна степен неблагоприятните икономически последствия от пандемията. Това, разбира се, би могло да се промени драстично при навлизане на евентуална трета пандемична вълна през 2021 г. или при ограничаване на броя ваксинирани лица в страната.“, подчерта Пламен Димитров, управител на Кофас България.

В Барометъра за последното тримесечие на 2020 експертите от Кофас прогнозират и неравномерно икономическо възстановяване през 2021 г. в световен мащаб. Това се дължи на осезаемите неравенства между държавите. Докато развитието на Китай и други азиатски икономики стимулира глобалния растеж, големите икономически сили няма да се върнат до нивата на БВП, отчетени отпреди кризата.

За страните, силно зависими от сектора на услугите (като Испания или Обединеното кралство) или които изостават в процеса на ваксинация, ще е необходимо повече време за възстановяване. От друга страна се наблюдава и неравномерно развитие в икономическите сектори. Сред тях най-силно осезаемият растеж се пада на автомобилостроенето, което отчете благоприятно развитие през втората половина на 2020 г., последвано от строителството и химическата промишленост.

Фактор за неравномерното възстановяване е и повишеното неравенство в доходите в рамките на държавите. По-нискоквалифицираните работници, младите хора и жените са изгубили работата си в следствие на икономическата криза.  Нещо повече, примери от предишни епидемии през 21 век подчертават, че това увеличаване на неравенството в доходите ще бъде дълготрайно и ще насърчи осезаемото социално недоволство.