fbpx Младите хора са с ограничена финансова информираност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младите хора са с ограничена финансова информираност

Водеща снимка
Да

Младите хора са с ограничена финансова информираност

етикети

Европейската комисия посочва, че 53% от хората в ЕС между 25 и 39 години се затрудняват в изпълнението на задълженията си. Основните причини са сравнително ограничената финансова информираност, липса на умения за управление на средствата или вземане на прибързани решения при покупка.

Пандемията ускори още повече необходимостта от насърчаване на финансова грамотност, ето защо ЕК стартира специална кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и една от ключовите теми, които засяга, е нуждата от информация за потребителите във връзка с техните финансови решения. Тя може да бъде от полза за хората да планират и управляват доходите си, да осъзнаят по-добре значението на спестяването и да използват по-отговорно кредитните решения или да инвестират ефективно, като обръщат внимание на рисковете, измамите и потенциалното застрашаване на киберсигурността.

ЕК призовава потребителите да помислят добре дали имат нужда от определена услуга (кредит, инвестиция, застраховка), които могат да бъдат рискови, скъпи или да представляват дългосрочен ангажимент. В допълнение, Комисията посочва, че за хората е важно да обмислят срока на погасителния план, ако планират да закупят стока на кредит, както и да се уверят, че познават добре правата си.

Консултациите с независим източник преди предприемане на важна стъпка за закупуване на продукт и осъзнаването на важността от спестяването на средства играят важна роля в цялостното управление на финансите.