fbpx Един на всеки двама работници в риболовния сектор е жена | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Един на всеки двама работници в риболовния сектор е жена

Един на всеки двама работници в риболовния сектор е жена

Силни мъже опъват мрежи и се борят с бурното море – това е широкоразпространената стереотипна представа за работата в риболовния сектор. Всъщност обаче половината от хората по света, занимаващи се с риболов и аквакултури, са жени, сочат данните от първия по рода си доклад на тема „Ролята на жените в риболовната индустрия“, публикуван през 2015 г. от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Въпреки това разликата между половете на лидерските позиции в индустрията все още е фрапиращо голяма, като жените са по-уязвими от мъжете и на последиците от неустойчивия рибилов.

По случай Международния ден на жената природозащитната организация WWF припомня ключовата роля на жените във всички сегменти на риболовната дейност и предупреждава, че пренебрегването им не само поражда риск от полова дискриминация, но и силно намалява ефективността в бранша.

Невидимите жени

Въпреки че жените играят решаваща роля в задачи, несвързани пряко с риболов в открито море, те нямат същите права, заплати и възможности като техните колеги от мъжки пол. Жените преобладават несъразмерно много в нискоквалифицирани, нископлатени и слабо оценявани работни дейности. Докато мъжете доминират при сключването на споразумения и спогодби, често не допускайки жените до процесите на взимане на решения, то жените са ангажирани най-вече в промишлената преработка на улова, поддръжката на оборудването, финансирането на риболовните операции и търговията. Жените съставляват цели 70% от работната сила във фермите за аквакултури, като в същото време заемат едва 10% от ръководните постове в индустрията. Факт, който не е резултат от липсата на квалификация, а по-скоро от невидими бариери и дискриминация. Често културните традиции, социалните конвенции и дори някои закони в развиващите се страни са отговорни за това.

Свръхуловът прави жените неконкурентоспособни

Намаляването на рибните запаси в резултат от десетилетията свръхулов често принуждава независимите риболовни общности да инвестират в модерни методи или да търсят нови риболовни зони, които обикновено са далеч от брега. От една страна жените често не разпогалат с финансовата възможност да закупят по-добри лодки и оборудване, нито време да достигнат до отдалечените риболовни полета, тъй като трябва да се грижат за семейството си. От друга страна, те често не са приемани добре на борда на по-големи съдове, подходящи за риболов в открито море. Така жените са засегнати сериозно от неустойчивия риболов, въпреки че често им се налага да осигуряват храна за цялото семейство. Затова WWF напомня, че отговорният риболов може да подобри условията на труд за жените, стабилизирайки рибните запаси в близост до брега – райони, които са по-достъпни за тях.